fbpx
Търсене
Затворете това поле за търсене.

Кенет Йоханесон

Швеция

Socialists and Democrats (S&D)

50 точки

Отговори

Q1:

За да постигнем климатичните цели на ЕС за 2050 г., ще трябва да достигнем 100% въглеродно неутрални енергийни източници. Как трябва да се постигне това?

А

Държавни субсидии

0

Точки

Q2:

За да постигнат климатичните цели на ЕС за 2050 г. и да поддържат достъпността по отношение на цената на бензина, институциите на ЕС трябва да принудят държавите-членки да:

д

Увеличете данъците върху бензина и насърчавайте електрическите превозни средства

0

Точки

Q3:

Коя технология трябва да насърчават държавите-членки на ЕС, за да насърчават достъпността и устойчивостта на енергията?

д

Ядрени, водородни, вятърни и слънчеви

10

Точки

Q4:

Каква трябва да бъде целта на споразуменията за свободна търговия на ЕС?

° С

Общ икономически просперитет

10

Точки

Q5:

Каква трябва да бъде крайната цел на цифровата политика на ЕС?

А

Насърчаване на иновациите

10

Точки

Q6:

За постигане на целите на плана на ЕС за побеждаване на рака, държавите-членки на ЕС трябва да насърчават нови технологии за намаляване на вредите, като vaping, устройства за нагряване без изгаряне и никотинови торбички

° С

Не съм съгласен

0

Точки

Q7:

За да намалят инфлацията, европейските институции трябва да насърчават повече публични средства като Фонда за възстановяване на ЕС?

Б

Съгласен

0

Точки

Q8:

Вътрешният единен пазар на Европейския съюз оказа положително въздействие върху насърчаването на свободата на потребителите

А

Категорично съгласен

10

Точки

Q9:

Целта на единен вътрешен единен пазар на ЕС трябва да бъде открита конкуренция през границите на държавите-членки

А

Категорично съгласен

10

Точки

Q10:

За да насърчат продоволствената сигурност и достъпността, институциите на ЕС трябва

Б

Насърчавайте биологичното земеделие

0

Точки

Q11:

За да бъде подготвен за следващата глобална пандемия, ЕС трябва

° С

Настоявайте за единна цена на всяко лекарство в целия ЕС

0

Точки

Дял

bg_BGBulgarian