fbpx
traži
Zatvori ovaj okvir za pretraživanje.

Elisabeth Grossmann

Austrija

Socialists and Democrats (S&D)

35 bodova

Odgovori

P1:

Kako bismo postigli klimatske ciljeve EU za 2050., morat ćemo dosegnuti 100% ugljično neutralne izvore energije. Kako bi to trebalo postići?

D

I privatna ulaganja tvrtki iz EU-a i stranih zemalja

10

Bodovi

Q2:

Kako bi se postigli klimatski ciljevi EU za 2050. i održala pristupačnost s obzirom na cijenu benzina, institucije EU trebale bi prisiliti države članice na:

C

Promovirajte električna vozila

0

Bodovi

Q3:

Koju bi tehnologiju države članice EU trebale promicati za promicanje dostupnosti i održivosti energije?

C

Vjetar i sunce

0

Bodovi

Q4:

Što bi trebao biti cilj sporazuma o slobodnoj trgovini EU?

B

Ljudska prava

0

Bodovi

Q5:

Što bi trebao biti krajnji cilj digitalne politike EU?

C

Zaštitite podatke i sigurnost korisnika

5

Bodovi

P6:

Kako bi postigle ciljeve Plana EU za pobjedu protiv raka, države članice EU trebale bi promicati nove tehnologije koje smanjuju štetu, kao što su vaping, uređaji koji griju bez opeklina i nikotinske vrećice

A

Potpuno se slažem

10

Bodovi

P7:

Kako bi smanjile inflaciju, europske institucije trebale bi promicati više javnih fondova poput EU fonda za oporavak ?

A

Potpuno se slažem

0

Bodovi

P8:

Unutarnje jedinstveno tržište Europske unije imalo je pozitivan učinak na promicanje slobode potrošača

B

Slažem se

5

Bodovi

P9:

Cilj jedinstvenog unutarnjeg jedinstvenog tržišta EU trebao bi biti otvoreno natjecanje preko granica država članica

B

Slažem se

5

Bodovi

P10:

Kako bi promicale sigurnost i dostupnost hrane, institucije EU trebale bi

B

Promicati organsku poljoprivredu

0

Bodovi

P11:

Kako bi bila spremna za sljedeću globalnu pandemiju, EU bi trebala

C

Zalagati se za jedinstvenu cijenu svakog lijeka u cijeloj EU

0

Bodovi

Udio

hrCroatian