fbpx
Meklēt
Aizveriet šo meklēšanas lodziņu.

Reinout Bosch

Dānija

The Left (GUE/NGL)

25 punkti

Atbildes

Q1:

Lai sasniegtu 2050. gada ES klimata mērķus, mums šai periodā būs jāsasniedz 100% oglekļa neitralitāti. Kā to vislabāk panākt?

A

Valsts subsīdijas

0

Punkti

2. jautājums:

Lai sasniegtu 2050. gada ES klimata mērķus un saglabātu benzīna cenu pieejamību, ES iestādēm būtu jāpiespiež dalībvalstis:

B

Paaugstināt benzīna nodokļus

0

Punkti

3. jautājums:

Kādas tehnoloģijas ES dalībvalstīm būtu jāveicina, lai veicinātu enerģijas pieejamību un ilgtspējību?

C

Vējš un saule

0

Punkti

4. jautājums:

Kādam vajadzētu būt ES brīvās tirdzniecības līgumu mērķim?

D

Darba tiesības

0

Punkti

5. jautājums:

Kādam jābūt ES digitālās politikas galvenajam mērķim?

C

Aizsargājiet datus un lietotāju drošību

5

Punkti

6. jautājums:

Lai sasniegtu ES Vēža uzveikšanas plāna mērķus, ES dalībvalstīm būtu jāveicina jaunas kaitīgo ieradumu samazināšanas tehnoloģijas, piemēram, elektroniskās cigaretes, karsējamās tabakas produktus un nikotīna maisiņus.

D

Kategoriski nepiekrītu

0

Punkti

7. jautājums:

Lai samazinātu inflāciju, Eiropas iestādēm būtu jāveicina lielāku publisko līdzekļu pieplūdi, piemēram, no ES Atveseļošanas fonda?

D

Kategoriski nepiekrītu

10

Punkti

Q8: 8. jautājums:

Eiropas Savienības iekšējam vienotam tirgum ir bijusi pozitīva ietekme uz patērētāju brīvības veicināšanu

B

Piekrītu

5

Punkti

9. jautājums:

ES iekšējā vienotā tirgus mērķim jābūt atklātai konkurencei pāri dalībvalstu robežām

B

Piekrītu

5

Punkti

10. jautājums:

Lai veicinātu pārtikas nodrošinājumu un pieejamību, ES iestādēm vajadzētu:

B

Veicināt bioloģisko lauksaimniecību

0

Punkti

11. jautājums:

Lai efektīvi sagatavotos nākamajai globālajai pandēmijai, ES vajadzētu:

B

Samazināt zāļu patentaizsardzības laiku

0

Punkti

Dalīties

lvLatvian