fbpx
Hae
Sulje tämä hakukenttä.

Haastattelu europarlamentaarikkoehdokas Antonio Amaralin kanssa

Hallituksen asiapäällikkömme Zoltan Kesz haastatteli Liberal Initiativen Euroopan parlamenttiehdokasta. Keskustelussa pyrittiin ymmärtämään heidän näkemyksiään Euroopan tulevaisuudesta, strategioita, joita he suosittelevat nykyisten asioiden käsittelemiseksi sekä heidän kantaansa tärkeisiin poliittisiin kysymyksiin.

 Mitkä ovat EU:n tällä hetkellä kohtaamat suurimmat haasteet?

Päätavoitteemme tulisi olla eurooppalaisten demokratian, vapauden, turvallisuuden, sosiaalisen suojelun ja kestävyyden eurooppalaisten arvojen vaaliminen nyt ja tulevaisuudessa eurooppalaisten kannalta.

Kohtaamme välittömiä kriisejä, kuten Venäjän sota Ukrainaa vastaan. Seisomme lujasti Ukrainan kansan puolella. Lisäksi kohtaamme strategisia haasteita, mukaan lukien tarve välttää riippuvuutta tyrannihallituksista energiaa, ruokaa ja teknologiaa. Tätä varten kannatamme toimittajien monipuolistamista vapaiden markkinoiden, kansainvälisen kaupan ja kehitysyhteistyön avulla.

Merkittävimmät kohtaamamme haasteet voivat kuitenkin olla vähemmän ilmeisiä. The elinkustannuskriisi voi tehostaa, varsinkin kun elvytyssuunnitelmat on maksettava takaisin, mikä saattaa lisätä populismia. Väestörakenteen suuntaukset voi vaikuttaa vakavasti talouksiimme ja hyvinvointivaltioihimme. Lisäksi häviämme kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla, mikä heikentää kykyämme tuottaa resursseja ja ratkaisuja muihin kiireellisiin ongelmiin, kuten teknologian ja energian siirtyminen.

Mikä on visiosi Euroopasta tulevalla vuosikymmenellä?

Uskomme vakaasti, että Euroopan pitäisi johtaa maailmaa innovaatioissa. Tämän saavuttamiseksi meidän on vähennettävä byrokratiaa, saatettava yhteismarkkinat valmiiksi ja avattava 450 miljoonan eurooppalaisen luova potentiaali. Tämä visio ulottuu talouskasvua pidemmälle; kyse on vankkojen sosiaalisten järjestelmien varmistamisesta ja kestävämmän mantereen luomisesta. Kyse on viljelystä yhteiskunta, jossa on mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kaikille.

Millaisena näet tekoälyn roolin lähitulevaisuudessa? Mitä mieltä olet sen säätelystä?

Ymmärrämme tekoälyn valtavan potentiaalin sekä sen väärinkäytön riskit heikentää vapauksiamme ja oikeuksiamme yksilöinä ja demokraattisten, vapaiden markkinoiden ja avoimien yhteiskuntien kansalaisina. Samalla kun omaksumme muutoksen, emme saa tuoda esiin dystopioita, joissa ihmiset menetetään. Ja meillä ei pitäisi olla omahyväistä edistystä mikrohallinnassa. Sääntelyn tulisi suojella lujasti vapauksia ja oikeuksia, asettaa eettiset rajat, selventää oikeudenmukaisia sitoutumissääntöjä ja silti pysyä riittävän joustavana, jotta innovaatiot kukoistavat.

Miten Eurooppa hyötyy vapaakauppasopimuksista?

Vapaakauppa on elintärkeää kaikkien elämänlaadun parantamiseksi. Vapaakaupassa on kyse molempia osapuolia hyödyttävästä taloudellisesta keskinäisriippuvuudesta, yhteistyön ja kehityksen edistämisestä sekä kansojen ja kansakuntien yhdistämisestä rauhassa – vapaakauppa hyödyttää kaikkia osapuolia. Eurooppa hyötyy suuresti sellaisten tavaroiden ja palvelujen tuottamisesta, joita muut alueet vaihtavat innokkaasti omaan tuotantoonsa, mikä lisää maailmantalouden tuotantoa, luo uusia resursseja ja luo mahdollisuuksia ihmisille.

Vapaakauppasopimukset ovat luonnostaan poliittisia. Jotkut ovat kallistuneet voimakkaasti "hallittuun kauppaan", lähestymistapaan, jota emme tue. Vapaakauppasopimuksissa tulisi asettaa etusijalle kansainvälisen kaupan esteiden poistaminen ja ihmisten antaminen hyödyntää taloudellista vapauttaan.

Monet poliitikot puhuvat energian monipuolistamisesta. Mikä on mielestäsi ihanteellinen ratkaisu?

Energialähteiden monipuolistaminen ei ole vain tekninen välttämättömyys, se on myös geopoliittinen välttämättömyys. Meitä ei yksinkertaisesti voida pitää liberaalin demokratian periaatteita avoimesti vihamielisten hallintojen panttivankina. Kannatamme alhaisempia energiaveroja, teknologianeutraaliuden periaatetta hallituksen energiantuotannon lähestymistavassa, yhtenäisempää eurooppalaista energiaverkkoa, kilpailukykyisiä yhteismarkkinoita, jotka perustuvat avoimeen vapaaseen kilpailuun.

 Kummasta pidät enemmän ja miksi? Innovaatio vs sääntely?

Uskomme, että innovaatio on tie kilpailukykyisempään Eurooppaan, joka edistää vaurautta, mahdollisuuksia ja parempaa elämänlaatua. Vapaiden markkinoiden vankkumattomina puolustajina tunnustamme, että sääntöjen puute voi johtaa yhteisomaisuuden tragediaan. Sääntelyn tulisi suojella vapauksia, oikeuksia ja oikeutettuja sosiaalisia huolenaiheita – puuttua negatiivisiin ulkoisiin vaikutuksiin, kuten saastumiseen – samalla kun sallitaan kilpailukykyisten avoimien markkinoiden innovaatioiden kukoistaminen. Sen pitäisi varmistaa nopea, vakaa ja oikeudenmukainen tuomio, kun rajat ylitetään. Tuemme järkevää sääntelyä – emme byrokratiaa, pienten valtuuksien lisäämistä, laajamittaista hallintoa tai edistyksen estämistä. Kuvittelemme yhteiskunnan, jossa yksilöt eivät tarvitse lupaa saavuttaakseen rauhanomaisesti ja tuottavasti elämänsä tarkoitusta. Siksi uskomme, että poliittisella vallalla on velvollisuus yksinkertaistaa ihmisten elämää.

Mistä äänestäjäsi ovat huolissaan Euroopan unionista?

Portugalilaiset ovat ensisijaisesti huolissaan kansallisista kysymyksistä, kuten elinkustannuksista, asumisesta ja terveydenhuollosta, ja he heijastavat usein nämä huolenaiheet Euroopan unioniin. EU:n toimivaltaa lähempänä olevista asioista, kuten Ukrainan sotaan reagoimisesta, kestävyydestä ja kehitysrahastoista, mielipiteet eroavat. Jotkut portugalilaiset ryhmittymät kannattavat populistisia toimenpiteitä, kuten EKP:n toimintaan puuttumista, laajojen Euroopan laajuisten hyvinvointiohjelmien toteuttamista ja tiukkojen siirtolaispolitiikkojen hyväksymistä. Sitä vastoin liberaalit äänestäjät asettavat etusijalle eurooppalaisen byrokratian vähentämisen (mitä pahentaa kotimainen ylikuormitus), varojen uudelleenarviointia uudistusten ja taloudellisen autonomian edistämiseksi riippuvuuden sijaan sekä Euroopan maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantamista.

Onko mielestäsi viisasta hyväksyä useampia maita unioniin?

Uskomme, että Euroopan unionin eettinen velvollisuus on toivottaa tervetulleeksi maat, jotka ovat onnistuneet täyttämään ylösnousemusvaatimukset – erityisesti ihmisoikeuksien kunnioittamisen, demokraattisten instituutioiden, vapaiden markkinoiden – ja haluavat jatkaa tällä tiellä.

Tämänhetkiset tulokset Consumer Champs-kampanjassa: Saksalaiset ja ruotsalaiset ehdokkaat johtavat 

Consumer Choice Center:llä on ilo ilmoittaa uusimmat tulokset meneillään olevasta Consumer Champs-projektistamme, joka on innovatiivinen aloite, joka on suunniteltu ohjaamaan äänestäjiä monimutkaisten julkisten poliittisten kantojen maisemissa ennen kesäkuun alussa pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Consumer Champs on enemmän kuin pelkkä tutkimus – se on kilpailu, joka korostaa poliitikkoja, jotka asettavat kuluttajien edut etusijalle päätöksenteossa. Vaalien lähestyessä hankkeemme tavoitteena on tarjota äänestäjille arvokasta oivallusta ja auttaa heitä tunnistamaan, mitkä ehdokkaat kaikissa 27 EU-maassa noudattavat arvojaan kriittisissä kuluttajakysymyksissä.

Nykyinen tulostaulukkomme esittelee jännittävän kilpailun, jossa ehdokkaat Saksasta ja Ruotsista ovat johtajia. Nämä huipputason poliitikot ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista kuluttajia hyödyttävien politiikkojen edistämiseen keskittyen sellaisiin aloihin kuin kauppa, digitaalinen vapaus, tupakkahaittojen vähentäminen, inflaation hallinta, liikkuvuuskustannukset, elintarvikepolitiikka, kestävyys ja teknologianeutraalit energialähestymistavat.

Tämä ranking ei ainoastaan korosta näiden ehdokkaiden omistautumista kuluttajapolitiikkaan, vaan toimii myös oppaana äänestäjille, jotka haluavat tehdä tietoisia päätöksiä vaaleissa.

"Olemme innoissamme nähdessämme näin aktiivista sitoutumista poliitikoilta ympäri Eurooppaa, erityisesti korkeimpien ehdokkaidemme Saksasta ja Ruotsista", sanoi Zoltan Kesz, Consumer Choice Center:n hallituksen asioiden päällikkö. "Tavoitteemme Consumer Champs:n kanssa on varmistaa, että kuluttajien edut ovat poliittisessa vuoropuhelussa etusijalla, ja nämä tulokset osoittavat lupaavaa suuntaa."

Kun jatkamme kansallisten ehdokkaiden poliittisten näkemysten ja reaktioiden seurantaa ja raportointia, kannustamme äänestäjiä pysymään ajan tasalla ja osallistumaan aktiivisesti kuluttajaystävällisen politiikan suunnitteluun.

Haastattelu europarlamentaarikkoehdokas Birgit Wecklerin kanssa

Hallituspäällikkömme Zoltan Kesz haastatteli äskettäin Saksan kristillisdemokraattisen liiton europarlamentaarikkoehdokasta ymmärtääkseen heidän näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta, heidän suosittelemistaan strategioista nykyisten haasteiden ratkaisemiseksi ja heidän näkemyksensä keskeisistä politiikan kysymyksistä.

Mitkä ovat EU:n tällä hetkellä kohtaamat suurimmat haasteet?

"Suurimpia haasteita ovat seuraavat: 

(1) Saavuta yhteisymmärrys EU:n uudistuksesta, jotta se olisi vahva eurooppalainen maailmanvalta verrattuna muihin globaaleihin maihin, joilla on todellinen puolustus- ja turvallisuusliitto (katso (2) jäljempänä) ja entistä vahvempi kilpailukykyinen ja innovatiivinen markkinatalous. aito EU:n etu kansallisten etujen sijaan 

(2) Vahvistaa huomattavasti Euroopan puolustus-, turvallisuus- ja sotilaallisia valmiuksia kaikkien EU:n kansalaisten suojelemiseksi 

(3) EU:hun saapuu suuri määrä pakolaisia  

(4) EU:n ääripuolueiden ja liikkeiden uhka demokratialle. (5) Kyberhyökkäykset  

(6) Pätevän työvoiman pula 

(7) Väestönkehitys EU:ssa  

(8) Ilmastonmuutos 

(9) Byrokratia 

(10) Valeuutiset 

(11) Ihmisten eriarvoisuus EU:ssa mutta myös maailmanlaajuisesti 

(12) Vähentynyt kansainvälinen yhteistyö yhdistettynä lisääntyneeseen nationalismiin.

Mikä on visiosi Euroopasta tulevalla vuosikymmenellä? 

a. EU on perustettu vahvaksi eurooppalaiseksi maailmanvallaksi, jota muut globaalit suurvallat kunnioittavat Euroopan ensisijaisena edustajana 

EU on vakiintunut vahvaksi Euroopan maailmanvalta edustaa yhdellä äänellä sen jäsenvaltioita suhteessa Venäjään, Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Turkkiin ja muihin maailmanmahoihin. Tätä varten on tärkeää perustaa todellinen eurooppalainen puolustus- ja turvallisuusliitto. Se edellyttää lisäksi, että EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat päätökset tehdään määräenemmistöllä – yksimielisyyden sijaan EU:n jäsenvaltioiden sotilaallisia valmiuksia vahvistetaan oleellisesti ja EU:lla on puolustuskomissaari. 

EU perustaa sen oma digitaalinen infrastruktuuri ja varmistaa EU:n pääsyn turvalliseen, kohtuuhintaiseen ja kestävään kriittisten raaka-aineiden, sirujen ja akkujen toimitus riippuvuus kolmansista maista (eli EU:n ulkopuolisista maista).  

EU on muiden globaalien suurvaltojen kunnioittama vahvat ja kilpailukykyiset talousmarkkinat houkuttelevat olosuhteet teollisuudelle, yrityksille, startupeille, tieteelle ja sijoittajille sekä a innovaation, modernisoinnin ja digitalisoinnin ilmapiiri, joka perustuu sosiaalisen markkinatalouden käsitteeseen, ja byrokratia on vähentynyt huomattavasti. 

EU on esikuva maailmanlaajuisesti saavuttaa tehokkaasti ilmastonsuojelutavoitteet, joka perustuu teknologiseen innovaatioon ja sosiaalisen markkinatalouden käsitteeseen. 

EU suojelee rajojaan tehokkaasti EU:n viranomaisen Frontexin vahvalla mandaatilla ja kaikkien 27 jäsenvaltion panoksella, ja se määrittelee ja valvoo tehokkaasti yhteinen maahanmuuttopolitiikka  ihmisoikeuksia kunnioittaen ja omien etujensa ja tarpeidensa perusteella. 

b. Demokraattisia elementtejä vahvistettiin huomattavasti EU:ssa 

Yhdessä EU:n vahvistamisen kanssa eurooppalaiseksi maailmanvallaksi (katso a. edellä) EU:n "sisäinen demokratisoituminen" vahvistuu huomattavasti. Tämä sisältää erityisesti Euroopan parlamentin vahvemman roolin valiokunnan, mukaan lukien sen puheenjohtajan, nimittämisessä, enemmän lainsäädännöllistä yhteispäätösvaltaa ja täysimittaisen laillisen aloiteoikeuden. Lisäksi toimikuntien jäsenmäärää vähennetään (esim. 15 valtuutettua). Niitä ei enää pitäisi ehdottaa kansallisten hallitusten, vaan komission puheenjohtajaehdokkaiden nimittämisen ja sitten sekä neuvoston että parlamentin hyväksynnän.

EU:n politiikan edistämiseksi aidon EU:n edun mukaisesti Euroopan parlamentin vaalijärjestelmää täydennetään ylikansallisten puolueiden listoilla. Kymmenen vuoden kuluttua pidettävissä europarlamenttivaaleissa europarlamenttiehdokkaiden vaalikampanjaa ohjataan (osittain) rajat ylittävänä EU:n laajuisena kampanjana, johon osallistuvat kaikki EU:n kansalaiset, sen sijaan, että se keskittyisi vain siihen jäsenvaltioon, johon ehdokas kuuluu. Tätä varten EU:n kaikille ehdokkaille tarjoaman digitalisaation nykyaikaisen käytön ja nykyaikaisten käännöstyökalujen tulisi olla osa EU:n tukea tällaiselle EU:n laajuiselle vaalikampanjalle. 

Nämä kolme kohtaa osana EU:n uudistusta seuraavassa EU-luostarissa tukevat sitä, että EU:n päätökset tehdään puolivälissä todellisessa EU-hengessä, katso kohta c. alla. 

c. EU:n politiikkaa yhdenmukaistetuilla/integroiduilla aloilla ohjaavat aidot EU:n edut kansallisten etujen sijaan 

EU:n päätökset yhdenmukaistetuilla/integroiduilla aloilla tehdään a todellista EU:n etua sen sijaan, että se olisi kansallisten etujen kompromissi. 

EU:n kansalaiset elävät kohti "eurooppalainen elämäntapa". Keskeisiä arvoja ovat ihmisarvo, rauha ja vapaus, demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä sosiaalinen ja ekologinen vastuu. 

On EU:n yliopistot EU:n "harmonisoimilla" aloilla, kuten EKP:n pankkivalvonta, EKP:n rahapolitiikka, luottolaitosten kriisinratkaisu, kilpailulaki sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta. Koulutusjärjestelmä säilyy edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan

EU-kansalaisista 70 % puhuu sujuvasti vähintään kahta EU-kieltä ja 50%, i.3 EU-kieltä. Tämä on tavoite kaikille EU:n kansalaisille riippumatta heidän koulutustasostaan ja siitä, asuvatko he suurissa kaupungeissa vai maaseudulla. 

d. Tehtävien jako EU:n ja kansallisen tason välillä selkeyden vuoksi 

Alueet EU:n ja jäsenvaltioiden toimivalta määritellään selkeämmin EU:n kansalaisten ja päättäjien avoimuuden vuoksi, jotta voidaan varmistaa kaikkien EU:n kansalaisten ja EU:n jäsenvaltioiden yhteinen ymmärrys ja luottamus. 

On tärkeää, että EU kunnioittaa kansallisia erityispiirteitä, perinteitä ja ominaispiirteitä uskonnolliset juhlapyhät ja alueelliset tuotteet. Tätä varten Euroopan alueiden komiteaa olisi vahvistettava seuraavassa EU-uudistuksessa. 

Lisäksi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on otettava huomioon, eli EU:n kansalaisille on tuotava selkeää hyötyä ja lisäarvoa, jos EU ryhtyy toimiin jäsenvaltioiden sijaan esimerkiksi ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi.

Millaisena näet tekoälyn roolin lähitulevaisuudessa? Mitä mieltä olet sen säätelystä? 

AI tarjoaa mahtavia mahdollisuuksia kuten tehokkuuden lisääminen, tulosten johdonmukaisuus ja työvoiman manuaalisen työn korvaaminen, erityisesti aikoina, jolloin pätevästä työvoimasta on pulaa kaikilla tasoilla. Tärkeää on varmistaa, että ihmiset eli ihmiset tekevät ratkaisevat päätökset ja seuraavat tiiviisti tekoälyn kehitystä ja käyttöä.  

Kannatan tekoälyn rajoitettua sääntelyä, jos konkreettisia riskejä (esim. ihmisoikeusloukkauksia) havaitaan. Muussa tapauksessa tekoälyn kehittäminen ja käyttö olisi jätettävä sen käyttäjien tehtäväksi, jotta innovaatiot ja kilpailu saadaan aikaan ylikuormittamatta byrokratiaa. Katso myös vastaukseni kohdassa 6.

Miten Eurooppa hyötyy vapaakauppasopimuksista?

Vuonna 2023 EU-27 vei tavaroita noin 2,55 biljoonan arvosta euroa. Vapaakauppasopimukset alentavat ja poistavat tulleja ja auttavat poistamaan rajan takana olevia esteitä, jotka muuten estäisivät tavaroiden ja palveluiden liikkumista. Se kannustaa ulkomaisia investointeja, edistää alueellista taloudellista ja yhdentymistä sekä rakentaa yhteisiä lähestymistapoja vapaakauppasopimuskumppanien välille. Yleisesti ottaen uskon siihen Vapaakauppasopimukset tukevat asianomaisten maiden taloutta ja vaurautta ja hyödyttävät kuluttajia

Lisäksi vapaakauppasopimukset voivat olla myös väline, jolla kannustetaan meneillään olevia sisäisiä uudistuksia, kaupan vapauttamista ja ilmastonsuojelua sekä edistetään ihmisoikeudet vapaakauppasopimuksen tekevissä maissa.

Monet poliitikot puhuvat energian monipuolistamisesta. Mikä on mielestäsi ihanteellinen ratkaisu? 

Minun mielestäni energiapolitiikan tavoite pitäisi olla (i) varmistaa luotettava ja kohtuuhintainen energia ihmisille ja teollisuudelle, (ii) tukea EU:ta vahvana talousmarkkinana, jolla on houkuttelevat olosuhteet teollisuudelle, startup-yrityksille ja muille sijoittajille, ja (iii) saavuttaa ilmastoneutraalius EU:hun vuoteen 2050 mennessä. 

Niin pitkälle kuin mahdollista, uusiutuvaa energiaa olisi lisättävä, ja sillä pitäisi olla tärkeä rooli. Ottaen kuitenkin huomioon, että aurinko- ja tuulienergia – joka on n. 75 prosenttia uusiutuvasta energiasta Saksa – riippuu luonnosta ja hallitsemattomista tekijöistä, on tarpeen riittävät muut tyypit energian saantiin vaiheissa vähäisen auringon ja tuulen kanssa (energiayhdistelmä).  

Ensinnäkin näin laajan energiavalikoiman mahdollistamiseksi, koska ratkaisua ei tällä hetkellä ole, mielestäni on ratkaisevan tärkeää sallia kaikkien saatavilla olevien teknologioiden käyttö ja tutkimus, mukaan lukien aurinkosähkö, tuulivoima, geoterminen energia, vesivoima, neste- ja kiinteä biomassa sekä ydinvoima ja innovatiiviset ydinteknologiat, kuten ydinfuusio. Erityisesti polttomoottorien (Verbrennermotor) kielto EU:n tasolla olisi mielestäni harkittava uudelleen ja peruutettava erityisesti sähköisten polttoaineiden käytön mahdollistamiseksi, kun otetaan huomioon tältä osin onnistuneet pilottitutkimukset. 

Toiseksi on tärkeää, että EU perustaa EU:hun täysimittaisen energiaunionin seuraavien 2–3 vuoden aikana. Tämä edellyttää jäsenvaltioiden tiivistä yhteistyötä rajat ylittävän energian, esimerkiksi vedyn, kuljetuksen infrastruktuurin ja putkiverkoston laajentamiseksi sekä energiakumppanuuksien luomiseksi luotettavien kumppanien kanssa. Lisäksi tietyillä alueilla on hyödyllistä olla mahdollisuus käyttää useampaa kuin yhtä energiamuotoa, jotta voidaan sopeutua markkinoiden kehitykseen, esimerkiksi kotitalouksissa, joissa on aurinkosähkö- ja lämpöpumppuja tai hybridiautoja sen mukaan, onko tämä on kustannusten kannalta kohtuullinen ja tulevan teknologian kehityksen alainen.

Kummasta pidät enemmän ja miksi? Innovaatio vs sääntely?

"Pidän parempana a sekä sääntelyn että innovaation yhdistelmä, riippuen kyseessä olevasta alueesta.  

Sääntely voi olla hyödyllistä, jos (i) tunnistetaan konkreettisia riskejä tai ongelmia tai (ii) EU-kontekstissa, jos on tarpeen luoda EU:n jäsenvaltioiden yhteinen perusymmärrys luottamuksen varmistamiseksi, väärinkäsitysten välttämiseksi ja tason tukemiseksi. pelikenttä. 

Yleisesti ottaen valtio ei ole parempi yritysjohtaja. Luotan pikemminkin teollisuuden ja yksityisen sektorin asiantuntemukseen. Näin ollen, ellei säänneltävälle alalle ole pätevää syytä, uskon, että sääntelyn korkean tason periaatteet, jos niitä ylipäätään tarvitaan, riittävät jättämään enemmän tilaa teollisuuden, tieteen ja start-up-yritysten innovaatioille ja luovuudelle. mikä mielestäni tuottaa parempia tuloksia. Lisäksi tarpeetonta byrokratiaa on vältettävä. 

Mistä äänestäjäsi ovat huolissaan Euroopan unionista? 

Keskeisiä huolenaiheita ovat seuraavat: 

• EU menee liian pitkälle kansalliseen toimivaltaan ottamatta riittävästi huomioon kansallisia erityispiirteitä ja historiallista kehitystä. 

• Päätöksenteko EU:ssa on hidasta eikä aina tehokasta. 

• Suhteellisuuden puute ja liiallinen byrokratia EU:n sääntelyssä. 

• Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja täytäntöönpanon puute joissakin jäsenvaltioissa. • Varallisuus kotitaloutta kohden joissakin EU-maissa, jotka osallistuvat merkittävästi EU:n talousarvioon, näyttää olevan pienempi kuin joissakin muissa EU-maissa, jotka hyötyvät merkittävästi EU:n budjetista ja EU:sta. ohjelmia. Jotkut ihmiset pitävät tätä tilannetta epäoikeudenmukaisena. 

• Kaikki jäsenvaltiot eivät noudata vakaus- ja kasvusopimusta ilman, että komissio ryhtyy riittäviin toimiin tämän varmistamiseksi.

Onko mielestäsi viisasta hyväksyä useampia maita unioniin?

”Mielestäni Balkanin maiden liittyminen EU:hun on poliittisena ja strategisena tavoitteena viisasta sen maantieteellisen sijainnin vuoksi. Mielestäni kuitenkin ennen kuin maat voivat liittyä EU:hun, kahden seuraavan perusedellytyksen on täytyttävä: 

a. The maa täyttää kriteerit täysin liittyä EU:hun. 

b. The EU:ta on uudistettava ennen liittymistä uusista jäsenmaista EU:hun. Muussa tapauksessa nykyisen institutionaalisen rakenteen myötä, jos useampia maita liittyy, nykypäivän monimutkainen päätöksenteko muuttuu vieläkin monimutkaisemmaksi, mikä vaarantaa EU:n toimintakyvyn heikkenemisen. 

Molemmat kriteerit koskevat myös Länsi-Balkanin maita, Ukrainaa ja Moldovaa.

Haastattelussa europarlamentaarikkoehdokas Philip Johansson

Hallituspäällikkömme Zoltan Kesz haastatteli ruotsalaisen Pirate-puolueen ehdokasta Euroopan parlamenttiin. Keskustelussa pyrittiin ymmärtämään heidän näkemyksiään Euroopan tulevaisuudesta, strategioita, joita he suosittelevat nykyisten asioiden käsittelemiseksi sekä heidän kantaansa tärkeisiin poliittisiin kysymyksiin.

Mitkä ovat EU:n tällä hetkellä kohtaamat suurimmat haasteet?

”Suurin EU:n kohtaama ongelma on se, miten tietyt jäsenvaltiot sekä EU:n komissio itse haastavat oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeudet muun muassa chatin hallinnassa.

Illiberaalisten poliisivaltioiden lisääntyminen Euroopassa on seurausta jatkuvasta joukkovalvonnan lisääntymisestä, jonka torjunta on pääasiallinen poliittinen painopisteeni. Ensimmäinen asia, joka on tunnustettava, on, että valtion ja yritysten joukkovalvonnan välillä ei ole enää eroa; valtion valvonta tapahtuu ensisijaisesti takaovien kautta, jotka mahdollistavat pääsyn yritysten keräämiin tietoihin.

Nämä yritykset puolestaan turvaavat jatkuvan oikeutensa hyödyntää kuluttajatietoja sääntelemällä keräily- ja lobbaustoimia, kuten Consumer Choice Centerin "Data and Consumer Privacy" -politiikkaa, asiakirja, joka vaikuttaa vakuuttavalta vain niille lainsäätäjille, joilla ei ole teknologiataustaa. .”

Mikä on visiosi Euroopasta tulevalla vuosikymmenellä?

"Visioni on terveestä Euroopasta, joka jatkaa sitä, mikä tekee parhaiten, kuten kansalais- ja erityisesti kuluttajien oikeuksien suojelun ja hyödyt, jotka tuovat paitsi suuremman yksilön vapauden myös koko pitkän aikavälin hyvinvoinnin. liitto.

Loistava esimerkki kilpailun edistämisestä innovaatioita suojelevalla tavalla on EU:n yhteisen laturimandaatin täytäntöönpano, jossa alan standardointielin valittiin päättämään tietystä liittimestä, ja sille annettiin valtuudet muuttaa kyseistä standardia tulevaisuus. Tämä estää kuluttajien lukkiutumisen ja mahdollistaa tulevaisuuden innovaatiot.

Toimivat markkinat nojaavat aidosti tietoiseen kuluttajaan, joka tekee valinnan useiden merkityksellisesti erilaisten tuotteiden tai palvelujen välillä, jotka kilpailevat aidosti keskenään. Kaiken markkinasääntelyn tulee pyrkiä vahvistamaan näitä perusolosuhteita."

Millaisena näet tekoälyn roolin lähitulevaisuudessa? Mitä mieltä olet sen säätelystä?

”Mielestäni pitäisi olla varovainen säädettäessä generatiivista tekoälyä siten, että se lisäisi esteitä pääsylle tähän uuteen tilaan, jossa terveet markkinat monilla vahvoilla kilpailijoilla ovat elintärkeitä. Säännökset siitä, miten generatiivista tekoälyä voidaan käyttää ja miten sen tuotteita levitetään, ovat mielestäni tarpeettomia. Väärä informaatio, kaarevat kuvat ja vastaavat eivät ole uusia ongelmia, voimme käyttää jo olemassa olevia työkaluja näiden vaivojen torjumiseen.

Mielestäni asianmukaisia säännöksiä ovat ne, jotka alentavat markkinoille pääsyn esteitä ja rajoittavat samalla kilpailunvastaista käyttäytymistä ja hallitsevat yrityksissä, jotka lähestyvät monopoliasemaa. Tällaisia ovat esimerkiksi sääntely, joka edistää avoimen lähdekoodin malleja, joita voidaan ajaa kuluttajatason laitteistoilla omien pilviratkaisujen sijaan.

Jättäen generatiivisen tekoälyn sivuun, on olemassa myös muita, kuten massavalvonnan palveluksessa olevia järjestelmiä. Koska ne ovat alttiina hallitusten ja muiden voimakkaiden yksiköiden uudenlaisille väärinkäytöksille, niitä pitäisi säännellä. Uskon, että äskettäin hyväksytty tekoälylaki on askel oikeaan suuntaan, mutta lainvalvonta- ja maahanmuuttoviranomaisia koskevat poikkeukset ovat suuri pettymys ja mahdollistavat dystooppisen tason automatisoidun valtion ylituotannon. Suhtaudun myös skeptisesti siihen, kuinka lailla toivotaan, että korkean riskin järjestelmien tarjoajat yksinkertaisesti luokittelevat itsensä sellaisiksi. Yksilön oikeuksien kunnioittamisen ei pitäisi olla vapaaehtoista."

Miten Eurooppa hyötyy vapaakauppasopimuksista?

”Yksinkertaisen kilpailuedun periaatteen kautta. Jos esimerkiksi jonkin tuotteen tuotanto perustuu mittakaavaetuihin ollakseen kilpailukykyinen, EU:n kotimarkkinat voivat ehkä tukea vain yhtä tällaista yritystä. Tämä johtaisi markkinoiden monopolisoitumiseen, ellemme sitten voisi laajentaa markkinoita jaettavaksi EU:n ja muiden ystävätalouksien kesken. Vapaakauppasopimusten päätavoitteen pitäisi olla se asia, jonka ne ovat osoittaneet voivansa todella saavuttaa: osapuolten vaurauden lisääminen.

En kuitenkaan ole naiivi niiden vaarojen suhteen, joita vapaakauppasopimukset voivat aiheuttaa, jos ne riippuvat liiallisesta tuonnista maista, jotka saattavat osoittautua vähemmän ystävällisiksi kuin alun perin uskottiin. Hyötyäksemme vapaakauppasopimuksista mahdollisimman paljon, meidän on pyrittävä siihen, että EU on tarvittaessa omavarainen, mikä sivuvaikutuksena merkitsisi myös kotimaisia kilpailijoita keskeisillä markkinoilla varmistaen, että eurooppalaisilla kuluttajilla on aina mahdollisuus valita. tavaran tai palvelun toimittajille, joita he haluavat ostaa.

Emme myöskään saa antaa vapaakauppasopimusten heikentää lainsäädäntöämme aloilla, joilla olemme jo maailman johtajia, tai pakottaa meitä tuomaan huonoja lakeja, kuten ACTA:n kaltaisia immateriaalioikeuksia koskevia vaatimuksia ehdotetussa TTIP:ssä. Hyvin tehdyt vapaakauppasopimukset sen sijaan antavat EU:n standardien suojella jopa jäsenmaiden ulkopuolella asuvia."

Monet poliitikot puhuvat energian monipuolistamisesta. Mikä on mielestäsi ihanteellinen ratkaisu?

”Energian saanti riippuu suuresti sekä maantieteellisistä että taloudellisista tekijöistä. Kotimaani Ruotsissa on erittäin hyödyllinen maantiede, joka mahdollistaa suurten vesivoimamäärien tuotannon. Kaikki maat eivät sitä tee, minkä vuoksi mielestäni ainoan tarpeellisen julkisia menoja koskevan aloitteen pitäisi olla EU:n energiaverkon kehittämisen jatkaminen, jotta me, jotka ovat maantieteellisten siunausten siunattuja, voimme tarjota muille vihreää energiaa. Tällaiset sähköinfrastruktuurin laajennukset mahdollistaisivat myös suuremman osuuden ajoittaista vihreää energiaa mihin tahansa maahan, koska ylijäämä voitaisiin myydä Euroopan sisämarkkinoilla, jotka mittakaavansa vuoksi ovat luonnollisesti vähemmän alttiita suurille hintavaihteluille.

Integroidummallakin verkolla meillä olisi edelleen tarvetta peruskuormitukselle, ja vaikka uskon, että tuntihinnoittelulla ja niin sanotuilla "älykkäillä verkoilla" sekä pumppaavan vesivoiman laajentamisella voitaisiin saavuttaa paljon, todennäköisesti tarvitaan vielä paljon ydinvoimaa. Ydinvoima on ainoa (enimmäkseen) maantieteellisesti riippumaton hiilivapaa lähetettävä energia, mutta koska se on historiallisesti vaatinut suuria valtiontukia pysyäkseen kilpailukykyisenä, näiden tukien minimointi on yleensä toivottavaa, mutta se voi johtaa ydinvoiman käytön vähenemiseen. mikä on hyväksyttävää vain niin kauan kuin se ei johda fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymiseen.

Tärkeää on, että meidän on myös kipeästi vähennettävä riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista, ja uskon, että tehokkain tapa tehdä niin on hyödyntää markkinavoimia päästöjen aiheuttamien negatiivisten ulkoisvaikutusten aiheuttamien taloudellisten kustannusten asettamisessa. Muissa maissa se voitaisiin saavuttaa hiilidioksidiverolla, mutta EU:ssa on käytössä cap-and-trade-järjestelmä. Lähestymistapojen kompromisseista voidaan keskustella muualla, mutta nykyisessä järjestelmässämme tarvittaisiin hiilihyvitysten myöntämisen lisärajoitusta kompensoimaan 2010-luvun tehottomasta hinnoittelusta aiheutuvia päästöjä.

Kummasta pidät enemmän ja miksi? Innovaatio vs sääntely?

Se on outo kysymys. Innovaatiota tietysti. Kaikki ilmeisesti ajattelevat kannattavansa innovaatioita ja heidän tukemansa sääntely on tarpeellista, kun taas muiden ehdottama asetus on hallituksen liioittelua.

Esimerkiksi Consumer Choice Center näyttää haluttavan nähdä voimakkaasti sääntelyn vastaisena, mutta tuet myös hallitusta, joka antaa joka vuosi monopolioikeuksia miljoonille yrityksille. 
immateriaaliomaisuutta. Patentit ja tekijänoikeudet ovat mielestäni suurimmat innovaation esteet asettavat säädökset, joita ei suurelta osin kyseenalaistaa. Nämä konseptit suunniteltiin satoja vuosia sitten, ja niitä sovellettiin huomattavasti lyhyempiä aikoja, ja siitä lähtien tekniikan ja kulttuurin suuruusluokkaa kiihtyneestä tahdista huolimatta niiden ulottuvuus ja termien pituus ovat kasvaneet naurettavia mittoja.

Tämä sisältää tietysti suhteettomat täytäntöönpanotoimenpiteet, kuten tekijänoikeusdirektiivissä digitaalisilla sisämarkkinoilla annetut toimenpiteet, jotka syrjäyttävät kansalaisten ja kuluttajien oikeudet suurten yritysten oikeudenhaltijoiden vuokranhakujen eduksi.

Yhteistyönne ECR:n kanssa, "The Consumer Case for Intellectual Property", on outo propagandatemppu, joka paljastaa, että kun kuluttajien ja suuryritysten edut ovat ristiriidassa, et enää ole puolellasi. 
kuluttajan kanssa."

Mistä äänestäjäsi ovat huolissaan Euroopan unionista?

”Uskon, että monet pitävät EU:ta hämmentävänä ja läpinäkymättömänä, mikä minusta näyttää olevan lähinnä asiantuntevan medianäkyvyyden ongelma. Toivon voivani jatkaa Pirate-puolueen perinnettä tarjota läpinäkyvää ja ymmärrettävää tietoa sekä toimittajille että kansalaisille.

Toivon edustavani erityisesti niitä, jotka ovat eniten huolissaan oikeudesta yksityisyyteen lisääntyvän joukkovalvonnan maailmassa ja ohjata EU:ta suuntaan, joka suojelee sen kansalaisia sen sijaan, että 
edistää edelleen tällaista valvontaa."

Onko mielestäsi viisasta hyväksyä useampia maita unioniin?

"Pitkäaikaisesti, ehdottomasti. On kuitenkin pohdittava, mitä vaikutuksia niillä olisi Euroopan poliittiseen ilmapiiriin ja yhtenäismarkkinoihin. Jos tai kenties milloin Ukraina liittyisi EU:hun, se saattaisi maatalousmarkkinat ja vastaavat tuet täysin sekaisin, sillä niiden merkittävä viljantuotantokyky kilpailisi lähes kaikki EU:n nykyiset viljantuottajat.

Jos esimerkiksi Serbia liittyisi, vaikutus voi tuntua voimakkaimmin poliittisessa ulottuvuudessa, koska ne todennäköisesti linjautuisivat Puolan ja Unkarin kanssa ja syventäisivät jo muodostuvaa ideologista kuilua. 
jäsenmaiden välillä on ero, joka on jo esteenä EU:n kyvylle toimia tehokkaasti.

Jos tällaiset haasteet kuitenkin voitaisiin voittaa, niin nykyisten jäsenmaiden että uusien jäsenten ihmisten olisi mielestäni paljon parempi yhdessä.

Haastattelu europarlamentaarikkoehdokas Linus Nilssonin kanssa

Hallitusasioiden johtajamme Zoltan Kesz haastatteli Ruotsidemokraattien Euroopan parlamenttiehdokasta. Keskustelussa pyrittiin ymmärtämään heidän näkemyksiään Euroopan tulevaisuudesta, strategioita, joita he suosittelevat nykyisten asioiden käsittelemiseksi sekä heidän kantaansa tärkeisiin poliittisiin kysymyksiin.

Mitkä ovat EU:n tällä hetkellä kohtaamat suurimmat haasteet?

”EU:ssa on kansallisen suvereniteetin, itsemääräämisoikeuden ja ei-toivotun EU-edun kysymyksiä kansallisissa politiikoissa. Raja- ja siirtolaiskriisi ja Frontex. Ongelmat rikollisten kanssa, jotka käyttävät Schengeniä rikosten tekemiseen kansallisten rajojen yli."

Mikä on visiosi Euroopasta tulevalla vuosikymmenellä?

"Visioni on Eurooppa, jota pitää koossa kiinnostuksemme yhteismarkkinoitamme ja yhteisiä arvojamme kohtaan, mutta jota pitää samalla yhdessä kulttuurieroidemme molemminpuolinen kunnioitus. Pohjois-Eurooppa eroaa Keski-, Länsi-, Itä- ja Etelä-Euroopasta, mutta olemme myös samanlaisia tietyissä kielessä."

 Millaisena näet tekoälyn roolin lähitulevaisuudessa? Mitä mieltä olet sen säätelystä?

”Nykyiset nykyaikaiset tekoälyt, joita kehitetään ja jotka ovat tällä hetkellä ajan hermolla, ovat pohjimmiltaan kielimalleja. He voivat niellä valtavia määriä erilaisia tietoja sisältäviä tietojoukkoja, ja lukuisten iteraatioiden ansiosta osaavat erittäin hyvin arvata, mitä henkilö haluaa sen sylkevän. Se on kuitenkin pohjimmiltaan uusi tapa googlata ja tiivistää tietoa, ei sitä mullistavampi. Mielestäni EU:n pitäisi olla hyvin varovainen säädellessä uutta teknologiaa, jota useimmat ihmiset, eivät ainakaan poliitikot, eivät edes ymmärrä. Sellaisenaan en näe EU:lle tällä hetkellä syytä säännellä tekoälyn käyttöä erityisesti."

Miten Eurooppa hyötyy vapaakauppasopimuksista?  

”Peruspohjaisena: Hyödymme vapaakauppasopimuksista tekemällä mahdollisesti unionin ulkopuolelta peräisin olevia tuotteita halvemmaksi tuoda. Tämä voi olla joko yksilöille tarkoitettu kulutushyödyke tai se voi tarkoittaa, että valmistukseen tarkoitetut perushyödykkeet ovat järkeä. Se voi tietysti olla myös tätä monimutkaisempaa."

Monet poliitikot puhuvat energian monipuolistamisesta. Mikä on mielestäsi ihanteellinen ratkaisu?

"Energian monipuolistaminen ei ole sinänsä luontainen etu, vaan keskittyä tulee olla sekä energianeutraalius sääntelyssä (eli ei pitäisi toimia minkään tyyppistä energiantuotantotyyppiä vastaan tai sen puolesta) että epäreilun sääntelyn esteiden poistamiseen fossiilivapaalta. energiantuotantotyypit, kuten ydinenergia."

Kummasta pidät enemmän ja miksi? Innovaatio vs sääntely?

"Riippuu tietysti tietystä kysymyksestä, mutta yleisesti ottaen enemmän innovaatioiden kannalla, koska sääntelyllä on tapana viivästyä ja tukahduttaa edistyminen yleisessä mielessä. Sääntelyn tarve on kuitenkin joissain tapauksissa selvä, varsinkin kun tietyt yritykset saavat periaatteessa monopoleja tietyille teknologioille ja joutuessaan säätelemään niitä, ne tukahduttavat innovaatioita työntämällä muita markkinoiden toimijoita.

Mistä äänestäjäsi ovat huolissaan Euroopan unionista?

 ”Ruotsin kansalaiset ovat eniten huolissaan Euroopan unionin jatkuvasta federalisaatiosta ja sen lisääntyvästä ei-toivotusta kiinnostuksesta kansallisiin politiikkoihin, jotka eivät selvästikään liity EU:n sisämarkkinoihin, yhteiseen rajaamme tai eurooppalaisen rikollisuuden torjuntaan. EU:n on palattava yksittäiseen tarkoitukseen olla vapaakauppahanke Euroopassa, jotta eurooppalaisilla talouksilla on kollektiivisesti lihaksia taipua kohti suurempia maailmantalouksia.

Onko mielestäsi viisasta hyväksyä useampia maita unioniin?

”Ei ole luonnostaan hyvä hyväksyä uusia maita unioniin. Mielestäni ensinnäkin on oltava selkeä kulttuurinen yhteys Euroopan historiaan ja identiteettiin, ja maan on jaettava nämä yleiset eurooppalaiset arvot. Toiseksi, samat vaatimukset, joita aiemmille jäsenmaille on asetettu, kuten taloudellinen vakaus, hyvä oikeusvaltio ja niin edelleen, on oltava tiukkoja, eikä niitä voida jättää huomiotta minkään unionin jäseneksi haluavan maan kohdalla.”

Haastattelu europarlamentaarikkoehdokas Davide Rizzutin kanssa

Hallituksen asiapäällikkömme Zoltan Kesz haastatteli Saksan vapaan demokraattisen puolueen Euroopan parlamenttiehdokasta. Keskustelussa pyrittiin saamaan näkemyksiä heidän näkemyksistään Euroopan tulevaisuudesta, heidän ehdottamiinsa lähestymistavoihin nykyisten haasteiden ratkaisemiseksi sekä heidän kantaansa keskeisiin poliittisiin asioihin.

Mitkä ovat EU:n tällä hetkellä kohtaamat suurimmat haasteet?

”Kun on kyse keskeisistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista haasteista, kuten Ukrainan ja Israelin tukemisesta, Euroopan unioni ei puhu yhdellä äänellä. Demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuu yhä enemmän paineita kaikkialla Euroopassa. Radikaalipuolueet ovat laajasti edustettuina kansallisissa parlamenteissa ja joissain tapauksissa ovat nousussa. EU:n kansalaisia rasittaa tilapäisesti korkea inflaatio, ja julkisia budjetteja rasittavat korkeammat korot ja kasvavat menot. Keskisuuret yritykset ja teollisuus kamppailevat katkeavien toimitusketjujen, nousevien raaka-aineiden hintojen ja juurtuneen ammattitaitoisen työvoimapulan kanssa – myös demografisista syistä. Euroopan unionin energiahuolto on kuin tilkkutäkki, eikä se siksi ole kriisinkestävää eikä tehokasta. Mitä tulee huipputeknologioihin, joita tarvitaan kriisien nopeaan voittamiseen ja suvereeniin ja tulevaisuudenkestävään EU:hun, Eurooppa jää jäljessä kansainvälisessä kilpailussa. Näiden kansallisten ja eurooppalaisten haasteiden lisäksi on myös globaaleja: laittoman maahanmuuton ja salakuljettajien ryhmien torjunta, ilmaston lämpenemisen torjunta, järjestelmäkilpailu itsevaltioiden ja diktatuurien kanssa sekä puolustus kyberhyökkäyksiä vastaan.

Mikä on visiosi Euroopasta tulevalla vuosikymmenellä?

Ensinnäkin: Euroopan on yksinkertaistettava. Meille tämä sisältää myös toissijaisuusperiaatteen vahvistamisen. Ihmisten ei pidä yhdistää EU:ta ylisääntelyyn tai kieltoon, vaan yksinkertaisiin, nopeisiin ja ymmärrettäviin ratkaisuihin aikamme ongelmiin.
Toiseksi: Euroopan on vahvistettava. Kansalaisten on oltava vakuuttuneita siitä, että Euroopan rajat ovat turvallisia, laitonta maahanmuuttoa estetään tiukasti, maasta poistuvien henkilöiden kotimaahan on nopea, oikeusvaltion periaatteita noudatetaan johdonmukaisesti kaikkialla Euroopassa ja voimakas eurooppalainen armeija on paikalla suojelemassa ihmisiä ja sotilaallisen hätätilanteen sattuessa Euroopan edut valmiina toimintaan.
Kolmanneksi: Euroopasta on tultava markkinatalous. Taloudellinen vahvuutemme on ratkaiseva tekijä systeemisessä kilpailussa maailman muiden alueiden kanssa.

Millaisena näet tekoälyn roolin lähitulevaisuudessa? Mitä mieltä olet sen säätelystä?

”Haluan tehdä EU:sta tekoälyn hotspotin, joka palvelee ihmisten elämänmahdollisuuksia sen sijaan, että heikentäisi heitä. Siksi torjun sekä valvonnan halut että ylisääntelyfantasiat. Olen sitoutunut eurooppalaisen innovaatiot mahdollistavan ja kansalaisoikeuksia suojaavan tekoälyasetuksen epäbyrokraattiseen ja käytännölliseen toimeenpanoon. Pyydän reilun käytön periaatetta, joka perustuu amerikkalaiseen tekoälyn harjoitustietojen malliin. Haluan vahvistaa Euroopan AI-talouden kilpailukykyä ja mahdollistaa nykyaikaiset kaupallistamismallit oikeudenhaltijoille. Haluan myös hyödyntää tekoälyn (AI) tarjoamia mahdollisuuksia koulutuksessa. Tekoälysovellukset voivat tukea opiskelijoiden yksilöllistä oppimista räätälöityjen oppimateriaalien avulla. Tekoäly tarjoaa myös mahdollisuuden keventää opettajien taakkaa. Opiskelijoille tulisi opettaa tekoälyn pätevä käyttö mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta he voivat valmistautua työmaailmaan, johon tekoäly vaikuttaa yhä enemmän.

Miten Eurooppa hyötyy vapaakauppasopimuksista?

EU hyötyisi talouskasvusta, sopimuspuolten välisestä teknologioiden ja innovaatioiden vaihdosta sekä diplomaattisten suhteiden vahvistumisesta. Vapaakauppasopimuksista hyötyisivät myös kuluttajat, sillä kauppasopimukset laajentavat kuluttajien tuotteiden ja palveluiden valikoimaa ja alentavat kuluttajahintoja poistamalla tai alentamalla tulleja ja kaupan esteitä. Kaupan kasvu voi myös luoda työpaikkoja vientiin suuntautuneilla aloilla, kuten Saksassa.

Monet poliitikot puhuvat energian monipuolistamisesta. Mikä on ihanteellinen ratkaisu sinulle
lausunto?

”Ihanteellinen ratkaisu on itse monipuolistaminen. Saksan yksinpyrkimys eurooppalaisten kumppaniemme etujen vastaisesti Nord Stream 1:ssä ja 2:ssa oli vakava virhe. Vastauksemme on yhteinen energiaulkopolitiikka, joka luo energiakumppanuuksia luotettavien maiden kanssa. Ydinfuusio tarjoaa mahdollisuuden tuottaa energiaa ilmastoneutraalilla ja turvallisella tavalla tulevaisuudessa. Haluan luoda ydinfuusiolle innovaatioystävällisen oikeudellisen kehyksen ydinlain ulkopuolelta, jossa otetaan huomioon tämän tekniikan pienemmät riskit. Vety ja synteettiset polttoaineet tarjoavat suuria mahdollisuuksia tulevaisuuden energiavarastoina. Vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten e-polttoaineet, tulisi sallia sekä puhtaana polttoaineena että seoksena. Polttomoottorit eivät sinänsä ole haitallisia ilmastolle, vaan niiden toiminta fossiilisilla polttoaineilla. Tehdäksemme maailmanlaajuisesta yli miljardista polttomoottoriajoneuvosta ilmastoystävällisempää, luotamme fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen synteettisillä polttoaineilla ja sitoutumiseen polttomoottoriin osana ihmisten liikkuvuutta. Haluamme tehdä polttomoottoreista ilmastoystävällisiä, emme kieltää niitä. Samalla haluan vauhdittaa infrastruktuurin ja uusiutuvien energiamuotojen laajentumista. Lisäksi on tarkoitus laajentaa jäsenmaiden välistä sähköverkkoa ja luoda Euroopan energian sisämarkkinoita.

Kummasta pidät enemmän ja miksi? Innovaatio vs sääntely?

”Liberaalina voin vastata tähän kysymykseen helposti: Haluamme, että Euroopasta tulee uraauurtavien innovaatioiden ja huipputeknologian globaali keskus. Innovaatiot lisäävät tehokkuutta ja joustavuutta, edistävät kilpailua, varmistavat luovuuden ja dynaamisuuden, alentaa yrityksille kustannuksia ja välttää turhaa byrokratiaa.

Haastattelu europarlamentaarikkoehdokas Artur Trušin kanssa

Hallituksen asioiden päällikkö Zoltan Kesz haastatteli äskettäin Liberaaliliikkeen (Liettua) europarlamentaarikkoehdokasta ymmärtääkseen heidän näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta, heidän suosittelemistaan strategioista nykyisten haasteiden ratkaisemiseksi ja heidän näkemyksensä keskeisistä politiikan kysymyksistä.

Mitkä ovat EU:n tällä hetkellä kohtaamat suurimmat haasteet?

"Konsolidoituminen ja yhtenäisyys. Jotkut valtiot palaavat liikaa kansallisiin etuihin, jotkut populistiset lähestymistavat rajojen palauttamiseen jne. Tämä on tie takaisin 90-luvulle. Ei tulevaisuuteen."

Mikä on visiosi Euroopasta tulevalla vuosikymmenellä?

"Lisää markkinoiden vapauttamista, avointa taloutta. Yhteinen budjetti. Yhteinen armeija. Yhtenäisyys. Se on ainoa tie eteenpäin, jotta Eurooppa voi olla vahva ja menestyvä.

Millaisena näet tekoälyn roolin lähitulevaisuudessa? Mitä mieltä olet sen säätelystä?

”Tekoäly on fantastinen työkalu ja tulevaisuutemme, jos pystymme hallitsemaan sitä älykkäällä tavalla, joka ei vahingoita ihmiskuntaa. Yhteiskunnan tulee kuitenkin olla varovainen tekoälyn kanssa kyberturvallisuuden ja sitä yhteiskuntaa vastaan käyttävien rikollisten suhteen."

Miten Eurooppa hyötyy vapaakauppasopimuksista?

"Vähemmän monopolia, enemmän vapaata kauppaa, yritys voi kasvaa ilman verotusta ja tuoda tuotteita kaikkialle Eurooppaan, missä jokainen jäsenvaltio voisi hyötyä siitä paljon."

Monet poliitikot puhuvat energian monipuolistamisesta. Mikä on mielestäsi ihanteellinen ratkaisu?

”Ideaali on mielestäni tervejärkinen yhdistelmä uusiutuvan energian ja ydinenergian välillä. Se on ihanteellinen kuva lopussa. Koska täysin uusiutuvalla energialla ei ole mahdollista lähitulevaisuudessa, se on jaettava ympäristöystävällisimmällä ja tehokkaimmalla tavalla.

Kummasta pidät enemmän ja miksi? Innovaatio vs sääntely?

"Suosi innovaatioita. Se on voimanlähde valoisampaan tulevaisuuteen ja ihmiskunnan edistymiseen.

Mistä äänestäjäsi ovat huolissaan Euroopan unionista?

"Geopoliittinen tilanne EU:ssa ja kunkin valtion turvallisuus. Sanoisin, että nämä ovat eniten huolestuttavia aiheita."

Onko mielestäsi viisasta hyväksyä useampia maita unioniin?

Ei nykyisillä saantikriteereillä. Nämä on tarkistettava. EU on jo nyt valtava ja siinä on paljon sisäisiä ongelmia. Uudet jäsenet otetaan vastaan korkeammalla HDI:llä ja taloustieteellä – joten siitä olisi hyötyä myös koko EU:lle, ei vain hyötyjä EU:sta. Tässä on oltava tasapaino.

.

Kun äänestäjät hylkäävät polttomoottorikiellon, tekevätkö ehdokkaat samoin?

Kirjailija: Bill Wirtz

Mukaan Euractivin raportit, tutkimukset osoittavat, että äänestäjät Saksassa, Puolassa ja Ranskassa pitävät polttomoottorin (ICE) käyttökieltoa vähiten suosikki ilmastopolitiikkansa. 15 000 vastaajan joukossa ICE-kielto sijoittui vähiten suosituimpiin ilmastopolitiikkoihin, jota seurasivat hiilidioksidiverot ja tietullit sähköautoja lukuun ottamatta. Merkittävintä on se, että toimenpide saa ylivoimaisen torjunnan myös sitä Euroopan tasolla kannattavien poliittisten puolueiden äänestysryhmissä, mukaan lukien "keskivasemmistopuolueet, kuten Saksan SPD, Puolan Lewica ja Ranskan Parti Socialiste".

Nykyisessä muodossaan Euroopan unioni on hyväksynyt polttomoottoria koskevan kiellon, joka astuu voimaan vuonna 2035, mikä tarkoittaa, että uusia ajoneuvoja ei voida myydä kyseisestä vuodesta alkaen. Kieltoa tarkastellaan kuitenkin uudelleen vuonna 2026, ja sitä voidaan harkita uudelleen riippuen lainsäätäjien mieltymyksistä siinä vaiheessa.

Kesäkuun europarlamenttivaalien ehdokkaiden Consumer Champs-kysely heijastaa tätä tärkeää kysymystä yksilöiden liikkuvuudelle. kyselyn kysymys 2. Vain ne ehdokkaat, jotka kannattavat bensiiniveron alentamista, saavat 10 pistettä tästä kysymyksestä. Bensiiniverojen korottaminen, sähköajoneuvojen edistäminen tai näiden yhdistelmä ei anna heille pisteitä.

Consumer Choice Center:n pisteytysjärjestelmä tässä tutkimuksessa edustaa kuluttajien toiveita, joista monet osallistuvat kesäkuussa pidettäviin eurovaaleihin. Perustelumme on seuraava:

Kuluttajien on oltava markkinoiden tarjonnan veturi. Vaikka kestäviä ratkaisuja tarvitaan, suorat kiellot ovat ristiriidassa kuluttajien valinnan kanssa eivätkä ole teknologianeutraaleja. ICE:lla varustetut ajoneuvot ovat vähentäneet bensiinin kulutustaan huomattavasti viime vuosikymmeninä, mikä on suora vastaus kuluttajien vaatimuksiin ajoneuvojensa käyttökustannuksista – tämä on vaikuttanut enemmän yksittäisten kuljetusten ympäristön kestävyyteen kuin hallituksen toimenpiteisiin. Kuluttajat, jotka valitsevat sähköajoneuvon, voivat tehdä niin vapaasti, mutta heidän ei pitäisi olla etuoikeutettuja muihin kuluttajiin nähden, varsinkin koska heidän ajoneuvonsa ovat usein parempituloisten kotitalouksien saatavilla kuin perinteiset ajoneuvot. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna EU rankaisisi myös omaa valmistavaa teollisuuttaan Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoiden hyväksi.

Haastattelu europarlamentaarikkoehdokas Sarah Zicklerin kanssa

Hallitusasioiden johtaja Zoltan Kesz haastatteli äskettäin Saksan vapaan demokraattisen puolueen europarlamentaarikkoehdokasta saadakseen näkemyksiä heidän näkemystään Euroopan tulevaisuudesta, heidän ratkaisuehdotuksistaan tämänhetkisiin haasteisiin ja kantaan keskeisiin poliittisiin asioihin.

Mitkä ovat EU:n tällä hetkellä kohtaamat suurimmat haasteet? 

”EU:lla on edessään merkittävä haaste taloutensa vahvistamisessa yritysten säilyttämiseksi ja investointien houkuttelemiseksi. Tarvitaan kiireellisiä toimia, kuten byrokratian vähentäminen ja palvelujen digitalisointi. Ukrainan konflikti häiritsee kauppaa ja energiaa ja korostaa yhteisten strategioiden tarvetta energian turvaamiseksi, puolustuksen tehostamiseksi ja taloudellisen joustavuuden varmistamiseksi. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on sidottu taloudelliseen vakauteen, mikä edellyttää toimenpiteitä laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja työvoimatarpeiden laillisten reittien edistämistä. Koordinoitu eurooppalainen vastaus, joka keskittyy taloudelliseen vahvuuteen, turvallisuuteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, on elintärkeää kohdistettujen kasvun, innovaatioiden ja kestävän kehityksen toimenpiteiden avulla.

Mikä on visiosi Euroopasta tulevalla vuosikymmenellä?

Näen tulevalle vuosikymmenelle vauraan Euroopan kestävän kehityksen ja digitaalisen innovaation eturintamassa. Tavoitteeni on kilpailukykyinen, dynaaminen ja osallistava talous, joka korostaa kukoistavaa vihreää taloutta, laadukkaita työpaikkoja ja kehittynyttä digitaalista infrastruktuuria. Rauha, turvallisuus, vapaus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat keskeisiä yksilön vapauden ja yhtäläisten menestymismahdollisuuksien edistämisessä. Tämä visio sisältää huippuluokan koulutuksen, terveydenhuollon saatavuuden ja digitaalisen muutoksen edut. Kaiken kaikkiaan tavoitteeni on maanosa, joka loistaa taloudellisella vahvuudella, kestävyydellä ja yhtenäisyydellä maailman näyttämöllä, vaalii demokraattisia arvoja sekä sisäisesti että ulkoisesti, innovoi ympäristöä suojelemalla ja asettaa etusijalle kansalaisten hyvinvoinnin.

Millaisena näet tekoälyn roolin lähitulevaisuudessa? Mitä mieltä olet sen säätelystä?

"Tekoälyllä (AI) tulee pian muuttava rooli edistämällä innovaatioita ja edistämällä tehokkuutta eri sektoreilla. Tasapainoisen lähestymistavan noudattaminen tekoälyn sääntelyyn on kuitenkin ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että sen kehittäminen ja soveltaminen noudattavat eettisiä standardeja, suojaavat yksityisyyttä eivätkä luo uutta eriarvoisuutta. Kannatan älykästä sääntelyä, joka edistää innovaatioita ja asettaa selkeät suuntaviivat eettisille asioille, tietosuojalle ja turvallisuudelle.

Miten Eurooppa hyötyy vapaakauppasopimuksista?

”Vapaakauppasopimukset tarjoavat Euroopalle lukuisia etuja, kuten pääsyn uusille markkinoille, talouskasvun ja työpaikkojen luomisen. Ne myös parantavat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä tarjoamalla raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden kilpailukykyiseen hintaan. On kuitenkin olennaista, että nämä sopimukset sisältävät oikeudenmukaiset ehdot kaikille osapuolille eivätkä heikennä ympäristö- ja sosiaalinormeja."

Monet poliitikot puhuvat energian monipuolistamisesta. Mikä on mielestäsi ihanteellinen ratkaisu?

”Kestävä energiahuolto on ratkaisevan tärkeää Euroopan riippumattomuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Visioni on lisätä investointeja uusiutuviin energialähteisiin, kuten tuuli-, aurinko- ja vetyenergiaan sekä parantaa energiatehokkuutta. Älykkäät verkot ovat välttämättömiä joustavassa uusiutuvan energian jakelussa, ulkoisen riippuvuuden vähentämisessä ja EU:n energiaomavaraisuuden lisäämisessä. Tunnustan ydinenergian roolin ja painotan tiukkojen turvallisuus- ja ympäristöstandardien noudattamista sen luotettavan ja vähähiilisen panoksen vuoksi kestävään energiayhdistelmään.

Kummasta pidät enemmän ja miksi? Innovaatio vs sääntely?

”Innovaatio ja sääntely eivät ole vastakohtia, mutta voivat kulkea käsi kädessä. Innovaatiot ovat ratkaisevan tärkeitä moniin kohtaamiimme haasteisiin vastaamisessa, kun taas sääntelyä tarvitaan sen varmistamiseksi, että uudet teknologiat ja liiketoimintamallit toimivat yhteiskunnan parhaaksi. Hyvin harkitulla sääntelyllä voidaan ohjata ja edistää innovaatioita luomalla selkeät puitteet samalla kun tarjotaan kuluttajansuojaa ja oikeudenmukaiset markkinaolosuhteet.

Mistä äänestäjäsi ovat huolissaan Euroopan unionista?

”Äänestäjät ovat ensisijaisesti huolissaan turvallisuudesta, taloudesta ja muuttoliikkeestä. Tehostettu yhteistyö, vankka puolustusstrategia ja kattavat kyberuhkatoimenpiteet ovat ratkaisevia kansalaisten turvallisuuden kannalta – taloudellinen huoli keskittyy työpaikkojen luomiseen digitalisaation ja rakennemuutosten keskellä. Innovaatioiden edistäminen, pk-yritysten tukeminen ja globaalin kilpailukyvyn varmistaminen ovat painopisteitä. Koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat elintärkeitä varustaessa työvoimaa taloudellisiin muutoksiin. Huolenaiheisiin puuttuminen edellyttää säänneltyä maahanmuuttopolitiikkaa, jossa otetaan huomioon rajaturvallisuus ja humanitaariset velvoitteet. Laillisten ja turvallisten muuttoreittien on täytettävä taloudelliset tarpeet ylittämättä jäsenvaltioiden kapasiteettia. Asuntopula lisää sosiaalista eriarvoisuutta erityisesti kaupunkialueilla. Ratkaisuja ovat investoiminen kohtuuhintaisiin asuntoihin, innovatiivisen tilankäytön edistäminen ja sosiaalisen asumisen vahvistaminen samalla kun torjutaan markkinoiden keinottelua riittävän ja kohtuuhintaisen asunnon laajan saatavuuden puolesta.

Onko mielestäsi viisasta hyväksyä useampia maita unioniin?

”EU:n laajentuminen voi olla järkevää, jos uudet jäsenet jakavat unionin demokraattiset arvot, edistävät taloudellista vahvuutta ja ovat halukkaita ottamaan käyttöön EU-lainsäädäntöä. Jokainen laajentumisprosessi tulee kuitenkin arvioida huolellisesti sen varmistamiseksi, että nykyiset ja mahdolliset uudet jäsenvaltiot voivat hyötyä laajentumisesta kuormittamatta liikaa EU:n institutionaalista kapasiteettia.

Uusi Consumer Champs-tutkimus on täydellinen tilaisuus EU:n päättäjille ja kuluttajille saada äänensä kuuluviin

Uusi Consumer Champs-tutkimus voi toimia tärkeänä työkaluna tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa, jolloin kuluttajat voivat saada lisätietoja ehdokkaistaan ja saada heidät tilille missä tahansa asiassa.

Eurooppalaiset kuluttajat tarvitsevat enemmän kuin koskaan poliittisia henkilöitä, jotka pystyvät vastaamaan näiden myrskyisten aikojen haasteisiin. 6 välisenä aikanath ja 9th Tämän vuoden kesäkuussa äänestäjät kaikkialla Euroopan unionin 27 maassa saavat valita 751 uutta Euroopan parlamentin jäsentä edustamaan etujaan. Jokaisen virkaan ehdokkaan on oltava valmis kohtaamaan ongelmien kavalkadi, joka ulottuu jatkuvasta rehottavasta inflaatiosta ja elinkustannuskriisistä tasaisen energiansaannin ylläpitämiseen tavallisten eurooppalaisten koteihin Venäjän perusteettoman ja laittoman hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan. Samalla heidän olisi ymmärrettävä ja hyödynnettävä uusien teknologioiden, kuten tekoälyn tai uusien maatalouden genomitekniikoiden, potentiaalia, jos he haluavat jättää kuluttajille vauraan ja paremman tulevaisuuden.

Kaikki nämä kriteerit täyttävien poliittisten hahmojen tunnistaminen voi tuntua herkuleiselta tehtävältä. On tuhansia potentiaalisia ehdokkaita, joiden kanta saattaa jäädä tavalliselle äänestäjälle tuntemattomaksi. Lisäksi jokainen kuluttajille elintärkeä politiikan aihe on itsessään monimutkainen, ja niiden hallitseminen on käytännössä mahdotonta.

Onneksi Consumer Choice Center on työskennellyt kovasti kootakseen Consumer Champs, tuleva kattava tutkimus mahdollisista Euroopan parlamentin jäsenistä. Se käyttää joukkoa kysymyksiä, jotka liittyvät sellaisiin aiheisiin kuin avoimuus kaupalle, digitaalinen politiikka, elintarviketurva ja inflaation syyt, jotta ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen heidän halukkuutensa taistella kuluttajien oikeuksien ja vapauksien puolesta.

Tutkimus ratkaisee monet ongelmat tunnistamalla eurooppalaisille kuluttajille kelvolliset edustajat. Toisaalta se on täydellinen tilaisuus ehdokkaille ilmaista poliittiset mielipiteensä avoimesti. Näin jokainen näkee, ovatko poliitikot enemmän sitoutuneet puolustamaan byrokraattista status quoa vai ovatko he aidosti panostaneet siihen, että yksittäiset kuluttajat voivat tehdä valintoja itse. Vaihtoehtoisesti vähemmän tunnetut kilpailijat voivat käyttää kyselylomaketta kertoakseen asiansa suuremman yleisön edessä ja mainostaakseen kuluttajaystävällisyyttään rankingissa.

Kuluttajat hyötyvät kuitenkin eniten hankkeesta sekä tiedottamisen että politiikan suhteen. Ainakin kyselyn tulokset esitellään Consumer Champs:n verkkosivuilla ja tarjoaa siten luotettavan online-ehdokkaiden lähteen kaikille äänestäjille, joita he voivat kuulla (vähentäen vaalien tuntematonta tekijää). Lisäksi kuluttajat voivat toimia ja vaatia vaalipiirinsä ehdokkaita vastuullisiksi poliittisista ideoistaan, painostaa heitä ottamaan kuluttajien huolenaiheet vakavammin tai nimittämään toisen henkilön, jonka heidän mielestään pitäisi olla kuluttajamestari.

Ihanteellinen ehdokas on tietoinen inflaation monista syistä, mukaan lukien poliittisesti sopivien tukien ja ylimääräisten verojen haitalliset vaikutukset kuluttajien toimeentuloon. He ymmärtävät, että vakaa ja turvallinen energiasektori vaatii teknologianeutraaliutta ja dynaamista sääntelyä, joka mahdollistaa hintojen toimimisen ja markkinoiden kilpailun kuluttajien hyödyksi. Paras ehdokas ymmärtää yleiseen tekoälyyn liittyvät riskit, mutta ymmärtää myös teknologian valtavat hyödyt luomalla innovaatiota edistävän teknologiaympäristön. He harjoittavat kohtuullisuutta ravintonormien suhteen – jos vanhemmat mutaatiotekniikat ovat sallittuja, niin paljon kalliimpia nykyaikaisia työkaluja, kuten uudet genomitekniikat, pitäisi myös sallia. Kuluttajat ansaitsevat tällaiset parlamentin jäsenet Consumer Champs auttaa löytämään ne. 

Lue alkuperäinen artikkeli tässä

fiFinnish