fbpx
Hae
Sulje tämä hakukenttä.

Meistä

Oletko kiinnostunut siitä, miten poliittiset ehdokkaasi suhtautuvat kuluttajien oikeuksien ja valinnanvapauden kannalta tärkeisiin kysymyksiin? 

Mietitkö, kuinka Euroopan parlamentin ehdokkaasi suhtautuvat sellaisiin aiheisiin kuin kauppa, digitaalinen vapaus tai inflaatio?

Consumer Choice Center kutsuu sinut syventymään uuden kampanjamme ytimeen – Consumer Champs:n etsintään Euroopan unionin poliitikkojen keskuudessa. Sivuston avulla voit etsiä oman maasi ehdokkaita, nähdä heidän näkemyksensä tärkeimmistä kuluttajia koskevista asioista ja tehdä oman valintasi vaalipäivänä.

ConsumerChamps opastaa sinut julkisten poliittisten näkemysten labyrintin läpi ja auttaa sinua löytämään ehdokkaat, jotka edustavat sinua kuluttajana.

ConsumerChamps ei ole vain kysely; se on kilpailu, jossa korostetaan eniten kuluttajamyönteisiä poliitikkoja. Kun vaalit lähestyvät, sijoituksemme toimivat oppaana äänestäjille kaikissa 27 Euroopan unionin maassa ja tarjoavat näkemyksiä kansallisista ehdokkaista, heidän vastauksistaan ja poliittisista yhteyksistä.

Selvitä, miten ehdokkaat suhtautuvat kuluttajien arvostamiin kriittisiin poliittisiin kysymyksiin, kuten kauppaan, digitaaliseen vapauteen, tupakan haittojen vähentämiseen, inflaatioon, liikkumiskustannuksiin, elintarvikepolitiikkaan, kestävään kehitykseen, teknologianeutraaliin energiapolitiikkaan ja kuluttajien vapauteen.

Liity kanssamme selvittämään kuluttajamestareita, jotka asettavat etusijalle oikeutesi kuluttajina!

FAQ

Missiomme on tuoda esiin puolueiden ja yksittäisten poliitikkojen arvoja ja kannanottoja Euroopan tasolla. Ylläpitävätkö he byrokraattisia normeja keskitetyllä lähestymistavalla vai ajavatko he muutosta asettamalla kuluttajien oikeudet ja valinnanmahdollisuudet etusijalle ja rajoittamalla keskitettyjen instituutioiden ylisuurta vaikutusvaltaa.
Kyselymme tarjoaa Euroopan parlamentin ehdokkaille täydellisen tilaisuuden tuoda esiin vakaumuksensa, periaatteensa ja ne alueet, joista he ovat samaa tai eri mieltä. Näin äänestäjät saavat enemmän tietoa valitessaan tulevaa Euroopan parlamentin jäsentä. Mutta tässä on käänne: kampanjassamme ei ole kyse vain ehdokkaiden mielipiteiden pyytämisestä. Kehotamme äänestäjiä osallistumaan aktiivisesti kampanjaamme kannustamalla puolueitaan ja ehdokkaitaan esittämään avoimesti näkemyksensä ennen vaaleja!
Keskityimme kuluttajien kannalta jännittäviin aiheisiin ja polttaviin politiikan aloihin: kaupankäyntiin, digitaaliseen vapauteen, kestävään kehitykseen ja moniin muihin aiheisiin, jotka ovat olennaisia esitellessämme ehdokkaiden kantaa asioissa, jotka ovat tärkeitä jokapäiväiselle elämällesi kuluttajana.
Osallistumalla tähän EU:n laajuiseen tutkimukseen äänestäjät ja ehdokkaat voivat syventyä kampanjan sijoituksiin ja oivalluksiin ja ymmärtää, kuinka nämä asiat toimivat dynaamisena etenemissuunnitelmana äänestäjille kaikissa 27 Euroopan unionin maassa ja ohjaavat heitä kohti kuluttajakeskeisten arvojen mukaisia ehdokkaita.
Äänestäjänä voit pakottaa avoimuuteen kehottamalla paikallisia poliittisia ehdokkaitasi astumaan valokeilaan ja kertomaan näkemyksensä tärkeistä kuluttajien oikeuksia koskevista kysymyksistä ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Tämä luo painetta ehdokkaille ja tervettä kilpailua ehdokkaiden välille, jotta he voisivat mukauttaa asialistansa vaalipiirinsä kuluttajien tarpeisiin. Tässä kampanjassa sinä voit lietsoa osallistumisen liekkiä! Ehdokkaasi ja puolueesi voivat hypätä parrasvaloihin ja osoittaa sitoutumisensa kuluttajien oikeuksiin - vaikka he eivät olisi saaneet suoraa kutsua - ja tehdä pysyvän vaikutuksen tässä vilkkaassa kampanjassa. Mitä enemmän ehdokkaita, sitä parempi!

Ei, ConsumerChamps.eu on alusta, joka tarjoaa tietoa Euroopan parlamentin ehdokkaista heidän vastauksistaan kyselyyn, joka koski heidän kantaansa kuluttajalähtöiseen politiikkaan. Tällä verkkosivustolla esitetyt sijoitukset ja tiedot on tarkoitettu yksinomaan resurssiksi äänestäjille, jotka haluavat saada tietoa ehdokkaiden kannoista kuluttajakysymyksissä.

On tärkeää huomata, että ConsumerChamps.eu ei tue, tue tai vastusta mitään tiettyä ehdokasta, poliittista puoluetta tai heidän näkemyksiään. Rankingit muodostetaan hakijoiden itse ilmoittamien kyselyvastausten perusteella, eikä ConsumerChamps.eu varmista itsenäisesti ehdokkaiden antamien tietojen oikeellisuutta tai aitoutta.

Kuluttajia rohkaistaan tutkimaan ja arvioimaan ehdokkaita perusteellisesti heidän henkilökohtaisten uskomustensa, toimintatapojensa ja yleisen soveltuvuutensa perusteella julkiseen virkaan. ConsumerChamps.eu-sivuston sijoituksia tulee pitää yhtenä monista tekijöistä tehtäessä tietoon perustuvia päätöksiä vaaliprosessin aikana.

Tällä sivulla esitellään kyselyn kysymykset sekä kunkin vastauksen yksityiskohtaiset selitykset ja vastaavat pistemäärät. Tavoitteenamme on lisätä selkeyttä sekä ehdokkaiden että äänestäjien kannalta selventämällä, miksi valitut vastaukset vastaavat parhaiten kuluttajien valinnanvapautta ja vapautta Euroopan unionissa. Pyrimme korostamaan näiden vastausten kanssa sopusoinnussa olevan politiikan etuja kuluttajille. Menetelmänä oli yksinkertainen monivalintakysely, jossa käsiteltiin eurooppalaisten kuluttajien keskeisiä huolenaiheita, kuten inflaatiota, liikkumiskustannuksia, innovaatiota, elintarvikehuollon kestävyyttä, kuluttajien vapautta, haittojen vähentämispolitiikkaa, digitaalista vapautta ja kauppaa.

Valitettavasti vuoden 2024 EU-parlamenttivaalien ehdokkaiden suuren määrän vuoksi vastaukset jouduttiin standardisoimaan, eivätkä ehdokkaat pystyneet antamaan mukautettuja vastauksia avoimen kysymyksen muodossa. Siitä huolimatta otimme mukaan avoimen vaihtoehdon jälkikyselyn, jonka avulla ehdokkaat voivat jakaa kommentteja tai lainauksia vastauksistaan, jotka ovat saatavilla tällä verkkosivustolla. Jos haluat tiedustella menetelmiämme tai vastauksiamme, käytä sivun lopussa olevaa lomaketta.

fiFinnish