fbpx
Vyhľadávanie
Zatvorte toto vyhľadávacie pole.

Alexander Predám

Nemecko

Identity and Democracy (ID)

80 bodov

Odpovede

Q1:

Aby sme dosiahli klimatické ciele EÚ do roku 2050, budeme musieť dosiahnuť 100% uhlíkovo neutrálnych zdrojov energie. Ako by sa to malo dosiahnuť?

D

Súkromné investície od firiem z EÚ aj zo zahraničia

10

Body

Q2:

Aby sa dosiahli klimatické ciele EÚ do roku 2050 a zachovala sa cenová dostupnosť s ohľadom na cenu benzínu, inštitúcie EÚ by mali prinútiť členské štáty, aby:

A

Nižšie dane za benzín

10

Body

3. otázka:

Akú technológiu by mali členské štáty EÚ podporovať na podporu energetickej dostupnosti a udržateľnosti?

A

Jadrový

5

Body

Q4:

Čo by malo byť cieľom dohôd EÚ o voľnom obchode?

C

Celková ekonomická prosperita

10

Body

Q5:

Aký by mal byť konečný cieľ digitálnej politiky EÚ?

A

Podpora inovácií

10

Body

Q6:

Na dosiahnutie cieľov plánu EÚ na boj proti rakovine by členské štáty EÚ mali podporovať nové technológie na znižovanie škôd, ako sú vapovanie, zariadenia na horenie a nikotínové vrecká.

C

nesúhlasím

0

Body

Q7:

Aby sa znížila inflácia, európske inštitúcie by mali podporovať viac verejných prostriedkov, ako napríklad Fond na obnovu EÚ?

D

Rozhodne nesúhlasím

10

Body

Q8:

Vnútorný jednotný trh Európskej únie mal pozitívny vplyv na podporu slobody spotrebiteľov

B

Súhlasím

5

Body

Q9:

Cieľom jednotného vnútorného trhu EÚ by mala byť otvorená súťaž naprieč hranicami členských štátov

B

Súhlasím

5

Body

Q10:

Inštitúcie EÚ by mali podporovať potravinovú bezpečnosť a cenovú dostupnosť

C

Znížiť dotácie do poľnohospodárstva

5

Body

Q11:

EÚ by mala byť pripravená na ďalšiu globálnu pandémiu

A

Podporovať a chrániť práva duševného vlastníctva

10

Body

zdieľam

sk_SKSlovak