fbpx
Sök
Stäng den här sökrutan.

Hanna Wanke

Tyskland

The Left (GUE/NGL)

10 poäng

Svar

Q1:

För att uppnå EU:s klimatmål 2050 kommer vi att behöva nå 100% koldioxidneutrala energikällor. Hur ska detta uppnås?

A

Statsbidrag

0

Poäng

Q2:

För att uppnå EU:s klimatmål för 2050 och upprätthålla överkomliga priser med avseende på bensinkostnad, bör EU-institutionerna tvinga medlemsländerna att:

D

Höj bensinskatterna och främja elfordon

0

Poäng

Q3:

Vilken teknik bör EU:s medlemsländer främja för att främja energiöverkomlighet och hållbarhet?

C

Vind och sol

0

Poäng

F4:

Vad bör målet för EU:s frihandelsavtal vara?

D

Arbetsrätt

0

Poäng

F5:

Vad bör vara det yttersta målet för EU:s digitala politik?

C

Skydda data och användarsäkerhet

5

Poäng

F6:

För att uppnå målen med EU:s plan för att slå cancer bör EU:s medlemsländer främja nya skadereducerande tekniker, såsom vaping, värme-inte-bränna enheter och nikotinpåsar

B

Hålla med

5

Poäng

F7:

För att minska inflationen borde europeiska institutioner främja fler offentliga medel som EU:s återhämtningsfond ?

B

Hålla med

0

Poäng

F8:

Europeiska unionens inre marknad har haft en positiv inverkan på att främja konsumenternas frihet

C

Instämmer inte alls

0

Poäng

F9:

Målet för en enhetlig inre marknad inom EU bör vara öppen konkurrens över medlemsstaternas gränser

D

Håller inte med starkt

0

Poäng

F10:

För att främja livsmedelssäkerhet och överkomliga priser bör EU-institutionerna

B

Främja ekologiskt jordbruk

0

Poäng

F11:

För att vara förberedd för nästa globala pandemi bör EU

B

Minska patentskyddets varaktighet för läkemedel

0

Poäng

Dela med sig

sv_SESwedish