fbpx
Sök
Stäng den här sökrutan.

Sacha Muller

Nederländerna

Volt Nederländerna

20 poäng

Svar

Q1:

För att uppnå EU:s klimatmål 2050 kommer vi att behöva nå 100% koldioxidneutrala energikällor. Hur ska detta uppnås?

0

Poäng

Q2:

För att uppnå EU:s klimatmål för 2050 och upprätthålla överkomliga priser med avseende på bensinkostnad, bör EU-institutionerna tvinga medlemsländerna att:

0

Poäng

Q3:

Vilken teknik bör EU:s medlemsländer främja för att främja energiöverkomlighet och hållbarhet?

D

Kärnkraft, väte, vind och sol

10

Poäng

F4:

Vad bör målet för EU:s frihandelsavtal vara?

0

Poäng

F5:

Vad bör vara det yttersta målet för EU:s digitala politik?

0

Poäng

F6:

För att uppnå målen med EU:s plan för att slå cancer bör EU:s medlemsländer främja nya skadereducerande tekniker, såsom vaping, värme-inte-bränna enheter och nikotinpåsar

C

Instämmer inte alls

0

Poäng

F7:

För att minska inflationen borde europeiska institutioner främja fler offentliga medel som EU:s återhämtningsfond ?

0

Poäng

F8:

Europeiska unionens inre marknad har haft en positiv inverkan på att främja konsumenternas frihet

A

Håller starkt med

10

Poäng

F9:

Målet för en enhetlig inre marknad inom EU bör vara öppen konkurrens över medlemsstaternas gränser

0

Poäng

F10:

För att främja livsmedelssäkerhet och överkomliga priser bör EU-institutionerna

B

Främja ekologiskt jordbruk

0

Poäng

F11:

För att vara förberedd för nästa globala pandemi bör EU

D

Skapa ett gemensamt europeiskt hälsosystem

0

Poäng

Dela med sig

sv_SESwedish