fbpx
Vyhledávání
Zavřete toto vyhledávací pole.

Únor 16, 2024

Nový průzkum Consumer Champs je ideální příležitostí pro tvůrce politik a spotřebitele v EU, aby vyjádřili svůj názor

Nový průzkum Consumer Champs může sloužit jako důležitý nástroj v nadcházejících evropských volbách, kde se spotřebitelé mohou dozvědět více o svých kandidátech a volat je k zodpovědnosti za jakékoli dané téma.

Evropští spotřebitelé potřebují více než kdy jindy politické osobnosti, které dokážou čelit výzvám těchto turbulentních časů. Mezi 6čt a 9čt června letošního roku si voliči ve 27 zemích Evropské unie budou moci vybrat 751 nových členů Evropského parlamentu, kteří budou zastupovat jejich zájmy. Každý kandidát na tuto pozici musí být připraven čelit kavalkádě problémů počínaje pokračující bezuzdnou inflací a krizí životních nákladů až po udržení stálých dodávek energie pro domovy běžných Evropanů v souvislosti s neopodstatněnou a nezákonnou invazí Ruska na Ukrajinu. Zároveň by potřebovali pochopit a využít potenciál nových technologií, jako je umělá inteligence nebo nové zemědělské genomické techniky, pokud chtějí spotřebitelům zanechat prosperující a lepší budoucnost.

Identifikace politických osobností, které splňují všechna tato kritéria, se může zdát jako herkulovský úkol. Existují tisíce potenciálních kandidátů, jejichž postoje mohou zůstat běžnému voliči neznámé. Kromě toho je každé téma politiky životně důležité pro spotřebitele samo o sobě komplikované a zvládnutí všech je prakticky nemožné.

Naštěstí Consumer Choice Center tvrdě pracoval na sestavení Consumer Champs, nadcházející komplexní průzkum mezi potenciálními europoslanci. Využívá baterii otázek souvisejících s tématy, jako je otevřenost obchodu, digitální politika, potravinová bezpečnost a příčiny inflace, aby seřadila kandidáty podle jejich ochoty bojovat za práva a svobody spotřebitelů.

Průzkum řeší mnoho problémů s identifikací vhodných zástupců pro evropské spotřebitele. Na jedné straně je to ideální příležitost pro kandidáty, aby transparentně vyjádřili své politické názory. Každý tak může vidět, zda jsou politici více připoutáni k obraně byrokratického status quo, nebo jsou skutečně investováni do posílení pravomocí jednotlivých spotřebitelů, aby se sami rozhodovali. Případně mohou méně známí uchazeči použít dotazník k vyjádření svého případu před větším publikem a propagovat své spotřebitelsky přívětivé údaje v žebříčku.

Jsou to však spotřebitelé, kteří z projektu mohou nejvíce získat, a to jak z hlediska informací, tak z hlediska jejich angažovanosti v politice. Minimálně výsledky průzkumu budou uvedeny na webové stránky Consumer Champs a poskytnout tak každému voliči spolehlivý online zdroj kandidátů, který může konzultovat (snížení neznámého faktoru voleb). Spotřebitelé navíc mohou jednat a činit kandidáty ve svém volebním obvodu odpovědnými za jejich politické nápady, tlačit na ně, aby brali zájmy spotřebitelů vážněji, nebo nominovat jinou osobu, o níž se domnívají, že by se měla stát spotřebitelským šampiónem.

Ideální kandidát si je vědom mnoha příčin inflace, včetně škodlivých dopadů politicky výhodných dotací a mimořádných daní na živobytí spotřebitelů. Chápou, že stabilní a bezpečný energetický sektor vyžaduje technologickou neutralitu a dynamické regulační nastavení, které umožňuje fungování cen a tržní konkurenci ve prospěch spotřebitelů. Nejlepší kandidát chápe rizika spojená s umělou obecnou inteligencí, ale také uznává obrovské výhody, které technologie přináší vytvořením proinovačního technologického prostředí. Praktikují přiměřenost ohledně potravinových norem – pokud jsou povoleny starší mutační techniky, pak by měly být povoleny i mnohem dražší moderní nástroje, jako jsou nové genomické techniky. Spotřebitelé si takové poslance EP zaslouží a Consumer Champs pomáhá je najít. 

Přečtěte si původní článek tady

cs_CZCzech