fbpx
Hae
Sulje tämä hakukenttä.

Uusi Consumer Champs-tutkimus on täydellinen tilaisuus EU:n päättäjille ja kuluttajille saada äänensä kuuluviin

Uusi Consumer Champs-tutkimus voi toimia tärkeänä työkaluna tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa, jolloin kuluttajat voivat saada lisätietoja ehdokkaistaan ja saada heidät tilille missä tahansa asiassa.

Eurooppalaiset kuluttajat tarvitsevat enemmän kuin koskaan poliittisia henkilöitä, jotka pystyvät vastaamaan näiden myrskyisten aikojen haasteisiin. 6 välisenä aikanath ja 9th Tämän vuoden kesäkuussa äänestäjät kaikkialla Euroopan unionin 27 maassa saavat valita 751 uutta Euroopan parlamentin jäsentä edustamaan etujaan. Jokaisen virkaan ehdokkaan on oltava valmis kohtaamaan ongelmien kavalkadi, joka ulottuu jatkuvasta rehottavasta inflaatiosta ja elinkustannuskriisistä tasaisen energiansaannin ylläpitämiseen tavallisten eurooppalaisten koteihin Venäjän perusteettoman ja laittoman hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan. Samalla heidän olisi ymmärrettävä ja hyödynnettävä uusien teknologioiden, kuten tekoälyn tai uusien maatalouden genomitekniikoiden, potentiaalia, jos he haluavat jättää kuluttajille vauraan ja paremman tulevaisuuden.

Kaikki nämä kriteerit täyttävien poliittisten hahmojen tunnistaminen voi tuntua herkuleiselta tehtävältä. On tuhansia potentiaalisia ehdokkaita, joiden kanta saattaa jäädä tavalliselle äänestäjälle tuntemattomaksi. Lisäksi jokainen kuluttajille elintärkeä politiikan aihe on itsessään monimutkainen, ja niiden hallitseminen on käytännössä mahdotonta.

Onneksi Consumer Choice Center on työskennellyt kovasti kootakseen Consumer Champs, tuleva kattava tutkimus mahdollisista Euroopan parlamentin jäsenistä. Se käyttää joukkoa kysymyksiä, jotka liittyvät sellaisiin aiheisiin kuin avoimuus kaupalle, digitaalinen politiikka, elintarviketurva ja inflaation syyt, jotta ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen heidän halukkuutensa taistella kuluttajien oikeuksien ja vapauksien puolesta.

Tutkimus ratkaisee monet ongelmat tunnistamalla eurooppalaisille kuluttajille kelvolliset edustajat. Toisaalta se on täydellinen tilaisuus ehdokkaille ilmaista poliittiset mielipiteensä avoimesti. Näin jokainen näkee, ovatko poliitikot enemmän sitoutuneet puolustamaan byrokraattista status quoa vai ovatko he aidosti panostaneet siihen, että yksittäiset kuluttajat voivat tehdä valintoja itse. Vaihtoehtoisesti vähemmän tunnetut kilpailijat voivat käyttää kyselylomaketta kertoakseen asiansa suuremman yleisön edessä ja mainostaakseen kuluttajaystävällisyyttään rankingissa.

Kuluttajat hyötyvät kuitenkin eniten hankkeesta sekä tiedottamisen että politiikan suhteen. Ainakin kyselyn tulokset esitellään Consumer Champs:n verkkosivuilla ja tarjoaa siten luotettavan online-ehdokkaiden lähteen kaikille äänestäjille, joita he voivat kuulla (vähentäen vaalien tuntematonta tekijää). Lisäksi kuluttajat voivat toimia ja vaatia vaalipiirinsä ehdokkaita vastuullisiksi poliittisista ideoistaan, painostaa heitä ottamaan kuluttajien huolenaiheet vakavammin tai nimittämään toisen henkilön, jonka heidän mielestään pitäisi olla kuluttajamestari.

Ihanteellinen ehdokas on tietoinen inflaation monista syistä, mukaan lukien poliittisesti sopivien tukien ja ylimääräisten verojen haitalliset vaikutukset kuluttajien toimeentuloon. He ymmärtävät, että vakaa ja turvallinen energiasektori vaatii teknologianeutraaliutta ja dynaamista sääntelyä, joka mahdollistaa hintojen toimimisen ja markkinoiden kilpailun kuluttajien hyödyksi. Paras ehdokas ymmärtää yleiseen tekoälyyn liittyvät riskit, mutta ymmärtää myös teknologian valtavat hyödyt luomalla innovaatiota edistävän teknologiaympäristön. He harjoittavat kohtuullisuutta ravintonormien suhteen – jos vanhemmat mutaatiotekniikat ovat sallittuja, niin paljon kalliimpia nykyaikaisia työkaluja, kuten uudet genomitekniikat, pitäisi myös sallia. Kuluttajat ansaitsevat tällaiset parlamentin jäsenet Consumer Champs auttaa löytämään ne. 

Lue alkuperäinen artikkeli tässä

Consumer Champs: Toivon majakka tietoiseen päätöksentekoon vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleissa

Consumer Choice Center:n Consumer Champs-kampanja tarjoaa toivon majakan tietoiseen päätöksentekoon vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleissa valaisemalla ehdokkaiden näkemyksiä kriittisissä kuluttajien oikeuksiin ja valintaan liittyvissä kysymyksissä, mikä viime kädessä antaa äänestäjille mahdollisuuden tehdä valintoja, jotka kuvastavat heidän arvojaan.

Toivon majakka tietoiseen päätöksentekoon: Consumer Choice Center:n Consumer Champs-kampanja

Aikakaudella, jolloin poliittinen maisema voi tuntua labyrintilta, Consumer Choice Center (CCC) on käynnistänyt kampanjan auttaakseen äänestäjiä navigoimaan sokkelossa. Vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleja varten suunniteltu Consumer Champs-aloite pyrkii valaisemaan ehdokkaiden näkemyksiä kuluttajien oikeuksista ja valinnoista. Kun ehdokkaana on yli 12 000 ehdokasta, tietoon perustuvan päätöksen tekeminen voi olla pelottava tehtävä. CCC on täällä auttamassa.

Consumer Champs:n synty

Consumer Champs-kampanja suunniteltiin vastaamaan kasvavaan avoimuuden tarpeeseen Euroopan poliittisella areenalla. Keskittymällä kriittisiin alueisiin, kuten kauppaan, digitaaliseen vapauteen ja kestävyyteen, CCC tarjoaa äänestäjille työkalut tietoisten päätösten tekemiseen. Kampanjan sydän on sen interaktiivisessa verkkosivustossa, jonka avulla äänestäjät voivat tutustua maansa ehdokkaisiin ja ymmärtää paremmin heidän näkemyksiään kuluttajien oikeuksista ja valinnoista.

Navigointi poliittisessa maisemassa

Consumer Champs-kampanja rohkaisee ehdokkaita hahmottelemaan mieltymyksiään kuluttajien oikeuksiin liittyvissä asioissa, mikä edistää avoimuuden ja vastuullisuuden ilmapiiriä. Tämän läpinäkyvyyden ansiosta äänestäjät voivat punnita vaihtoehtojaan ja valita edustajia, jotka ovat linjassa heidän arvojensa kanssa. Kaupan, digitaalisen vapauden ja kestävyyden alalla kampanja toimii kompassina, joka ohjaa äänestäjiä poliittisen maiseman monimutkaisuuden läpi.

"Consumer Champs on äänestäjien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen" sanoo Frederik Roeder, Consumer Choice Center:n toimitusjohtaja. "Haluamme varmistaa, että ihmiset saavat tietoa, jota he tarvitsevat tehdäkseen tietoisia päätöksiä vaalipäivänä."

Tietoon perustuvien päätösten pyyntö

Vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä Consumer Champs-kampanja muistuttaa tietoisen päätöksenteon tärkeydestä. Tarjoamalla äänestäjille kattavan resurssin kuluttajien oikeuksiin ja valintakysymyksiin, CCC edistää sitoutuneempaa ja asiantuntevampaa äänestäjäkuntaa. Maailmassa, jossa panokset ovat korkeat ja valinnanvaraa on monia, Consumer Champs-kampanja on toivon majakka niille, jotka etsivät selkeyttä kaaoksen keskellä.

Consumer Champs-kampanjan myötä Consumer Choice Center ei ainoastaan auta äänestäjiä navigoimaan poliittisessa maisemassa, vaan myös rohkaisee ehdokkaita priorisoimaan kuluttajien oikeuksia ja valintoja. Vaalien lähestyessä kampanjan vaikutukset tuntuvat epäilemättä. Ne muokkaavat Euroopan politiikan tulevaisuutta ja antavat äänestäjille mahdollisuuden tehdä valintoja, jotka todella heijastavat heidän arvojaan.

Kun sukeltaen syvemmälle Consumer Champs:n maailmaan, mieleeni tulee tiedon voima ja läpinäkyvyyden merkitys. Aikana, jolloin politiikan melu voi olla korviakuurottavaa, Consumer Choice Center on tarjonnut selkeän kehotuksen tietoiseen päätöksentekoon. Ja toimittajana minulla on kunnia olla mukana jakamassa tätä tarinaa maailman kanssa.

Alunperin julkaistu tässä

Consumer Choice Center käynnistää Consumer Champs-kampanjan ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Consumer Choice Center ilmoittaa ylpeänä aloittaneensa uraauurtavan Consumer Champs-kampanjansa, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia äänestäjiä navigoimaan Euroopan parlamentin paikasta vuonna 2024 kilpailevien poliittisten ehdokkaiden monimutkaisessa maisemassa. 

Yli 12 000 ehdokkaan ehdokkaana Consumer Champs:n tavoitteena on olla resurssi äänestäjille, jotka ovat kiinnostuneita heidän poliittisten ehdokkaidensa asemasta kuluttajien oikeuksien ja valinnanmahdollisuuksien kannalta tärkeissä asioissa. Kampanja on suunniteltu ohjaamaan äänestäjiä julkisten poliittisten näkemysten labyrintin läpi keskittyen kriittisiin alueisiin, kuten kauppaan, digitaaliseen vapauteen, kestävyyteen ja muihin. 

Kampanjan ydin on interaktiivisessa verkkosivustossa, jonka avulla äänestäjät voivat tutustua maansa ehdokkaisiin, ymmärtää heidän näkemyksiään kiireellisistä kuluttajakysymyksistä ja tehdä tietoisia valintoja vaalipäivänä.

”Missiomme on tuoda esiin puolueiden ja yksittäisten poliitikkojen arvot ja kannat Euroopan tasolla. Noudattavatko he byrokraattisia normeja keskitetysti vai kannattavatko he muutosta asettamalla etusijalle kuluttajien oikeudet ja valinnanvarat ja rajoittamalla keskitettyjen instituutioiden ylittämistä? kommentoi Zoltan Kesz, Consumer Choice Center:n hallintopäällikkö.

Consumer Champs kannustaa äänestäjiä aktiiviseen osallistumiseen kehottamalla poliittisia ehdokkaitaan hahmottelemaan läpinäkyvästi mieltymyksiään tärkeissä kuluttajaoikeuskysymyksissä ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Kampanja uskoo läpinäkyvyyden voimaan ja siihen rooliin, jolla äänestäjät voivat vaikuttaa ehdokkaisiin ja puolueisiin priorisoimaan kuluttajalähtöistä politiikkaa.

Alunperin julkaistu tässä

fiFinnish