fbpx
Vyhledávání
Zavřete toto vyhledávací pole.

Sarah Zicklerová

Německo

Renew Europe (Renew)

70 bodů

Odezvy

Q1:

Abychom dosáhli klimatických cílů EU do roku 2050, budeme muset dosáhnout 100% uhlíkově neutrálních zdrojů energie. Jak toho má být dosaženo?

D

Jak soukromé investice od firem z EU, tak ze zahraničí

10

Body

Q2:

Aby bylo možné dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu do roku 2050 a zachovat cenovou dostupnost s ohledem na cenu benzínu, měly by instituce EU přinutit členské státy, aby:

A

Nižší daně na benzín

10

Body

Q3:

Jakou technologii by měly členské státy EU podporovat, aby se podpořila energetická dostupnost a udržitelnost?

A

Nukleární

5

Body

Q4:

Co by mělo být cílem dohod EU o volném obchodu?

C

Celková ekonomická prosperita

10

Body

Q5:

Jaký by měl být konečný cíl digitální politiky EU?

A

Podpora inovací

10

Body

Q6:

K dosažení cílů plánu EU na boj proti rakovině by členské státy EU měly podporovat nové technologie snižující škody, jako jsou vaping, zařízení, která nespalují teplo, a nikotinové sáčky.

D

Rozhodně nesouhlasím

0

Body

Q7:

Aby se snížila inflace, měly by evropské instituce podporovat více veřejných prostředků, jako je Fond obnovy EU?

C

Nesouhlasit

5

Body

Q8:

Vnitřní jednotný trh Evropské unie měl pozitivní dopad na podporu svobody spotřebitelů

A

Velmi souhlasím

10

Body

Q9:

Cílem jednotného vnitřního trhu EU by měla být otevřená soutěž napříč hranicemi členských států

A

Velmi souhlasím

10

Body

Q10:

V zájmu podpory potravinové bezpečnosti a cenové dostupnosti by orgány EU měly

B

Podporovat ekologické zemědělství

0

Body

Q11:

Aby byla EU připravena na příští globální pandemii, měla by

D

Vytvořit společný evropský zdravotní systém

0

Body

Podíl

cs_CZCzech