fbpx
Keresés
Zárja be ezt a keresőmezőt.

Felmérés

Ez az oldal a felmérés kérdéseit mutatja be, az egyes válaszok részletes magyarázatával és a hozzárendelt pontokkal együtt. Célunk, hogy a jelöltek és a választók számára egyértelműbbé tegyük azáltal, hogy megvilágítjuk, hogy a választott válaszok miért illeszkednek leginkább a fogyasztói választási lehetőségekhez és szabadsághoz az Európai Unióban. Célunk, hogy ezekkel a válaszokkal összhangban hangsúlyozzuk a politikák előnyeit a fogyasztók számára. A módszertan egy egyszerű, feleletválasztós felmérést tartalmazott, amely az európai fogyasztók legfontosabb aggályaival foglalkozott, beleértve az inflációt, a mobilitási költségeket, az innovációt, az élelmiszer-ellátás fenntarthatóságát, a fogyasztói szabadságot, az ártalomcsökkentési politikákat, a digitális szabadságot és a kereskedelmet.

Q1:

A 2030-as uniós klímacélok eléréséhez el kell érnünk az 100% szén-dioxid-semleges energiaforrást. Hogyan kell ezt elérni?

A

Állami támogatások

0

Pontok

B

Magánbefektetések európai cégektől

5

Pontok

C

Magánbefektetések külföldről

5

Pontok

D

B és C is

10

Pontok

Alapvetően fontos megfontolni a leghatékonyabb megközelítést az EU 2030-ra kitűzött éghajlat-politikai céljainak eléréséhez, vagyis az 100% szén-dioxid-semleges energiaforrások eléréséhez. A fogyasztói választások híve elismerné, hogy a verseny előmozdítása és a szabad piac felkarolása kulcsfontosságú a bőség és a megfizethetőség biztosításához a fogyasztók életében. Azok a pályázók, akik az „A-állami leányvállalatokat” választották, nem kaptak pontot erre a kérdésre, mivel az állami tulajdonú vállalatok általában kevésbé hatékonyak, bürokrácia terheli őket, és gyakran magasabb költségek mellett szállítanak alacsonyabb szintű termékeket és szolgáltatásokat. Ezen túlmenően ezek az állami tulajdonú szervezetek az adófizetők pénzére támaszkodnak, hozzájárulva a hatékonyság hiányához és az adózás révén további pénzügyi terheket róva a fogyasztókra.

Az 100% szén-dioxid-semleges energiaforrások elérésének optimális útja a magánbefektetésekben rejlik. Azok a pályázók, akik a „B-Private befektetések európai cégektől” vagy a „C-Private befektetések külföldi országokból” lehetőséget választották, 5 pontot kaptak válaszukra. A legdicséretesebb válasz azonban a „D-B és C”, amely 10 pontot gyűjtött. Ez a pontszám rávilágít arra, hogy az európai és külföldi szervezetek magánbefektetéseinek kombinálása a legéletképesebb stratégia az ambiciózus éghajlat-politikai célok 2030-ig történő megvalósításában.

Q2:

A 2030-ra kitűzött uniós éghajlat-politikai célok elérése és a benzinköltség megfizethetőségének fenntartása érdekében az uniós intézményeknek kényszeríteniük kell a tagállamokat, hogy:

A

Alacsonyabb benzinadók

10

Pontok

B

Emeljék a benzinadót

0

Pontok

C

Az elektromos járművek népszerűsítése

0

Pontok

D

B és C is

0

Pontok

A fogyasztói választás és a fogyasztói szabadság szempontjából kulcsfontosságú, hogy megvizsgáljuk a politikák hatását az egyének vásárlóerejére és a választás szabadságára. A benzinadók közvetlenül befolyásolják az üzemanyagköltséget, ami viszont befolyásolja a fogyasztók szállítási és egyéb áruk és szolgáltatások megfizethetőségét az üzemanyagáraktól függően. A benzinadók csökkentése összhangban van a fogyasztói választási elvekkel, mivel lehetővé teszi az egyének számára, hogy preferenciáik és gazdasági körülményeik alapján döntsenek. Elősegíti a megfizethetőséget azáltal, hogy csökkenti a fogyasztókra nehezedő pénzügyi terheket, különösen az alacsonyabb jövedelműeket, akiket aránytalanul érinthet a magasabb üzemanyagköltség. Ezenkívül az alacsonyabb adók versenypiaci környezetet teremtenek, ahol a fogyasztók választhatnak a különböző szállítási módok közül, beleértve a benzinüzemű járműveket és az alternatívákat, például az elektromos járműveket.

Azok a jelöltek, akik az „A. Alacsonyabb benzinadók” felismerik a környezetvédelmi célok és a fogyasztói megfizethetőség és a választás szabadsága közötti egyensúly fontosságát. A politikai döntéshozók elősegíthetik a méltányosabb és fenntarthatóbb energiaátállást azáltal, hogy előnyben részesítik azokat az intézkedéseket, amelyek minimálisra csökkentik a fogyasztókra nehezedő gazdasági terhelést, ugyanakkor előmozdítják az éghajlati célkitűzések elérését.

Q3:

Az energia megfizethetőségének és fenntarthatóságának előmozdítása érdekében milyen technológiát kell támogatniuk az EU tagállamainak?

A

Nukleáris

5

Pontok

B

Hidrogén

0

Pontok

C

Szél és napenergia

0

Pontok

D

A fentiek mindegyike

10

Pontok

A változatos energiatechnológiák népszerűsítése több lehetőséget és rugalmasságot kínál az egyéneknek energiaszükségleteik kielégítésében, miközben fenntartja a megfizethetőséget és a fenntarthatóságot.

A „D. A fentiek mindegyike” elismeri annak fontosságát, hogy több utat mérlegeljünk az energia megfizethetősége és fenntarthatósága érdekében. Az atomenergia megbízható és alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-forrást biztosít, stabilitást biztosít az energiahálózat számára és csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. A hidrogéntechnológia potenciális energiatárolási és -szállítási megoldásokat kínál, hozzájárulva a dekarbonizációs erőfeszítésekhez. A szél- és napenergia olyan megújuló energiaforrást jelent, amely segíthet csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagoktól való függést és mérsékelni a környezeti hatásokat. E technológiák népszerűsítésével az EU tagállamai feljogosítják a fogyasztókat arra, hogy preferenciáik, szükségleteik és helyi körülményeik alapján tájékozott döntéseket hozzanak. Ez a megközelítés elősegíti a versenyt és az innovációt az energiaszektorban, csökkenti a költségeket és előmozdítja a technológiai fejlődést. Ezenkívül a változatos energiamix növeli az energiabiztonságot azáltal, hogy csökkenti az egyetlen energiaforrástól vagy technológiától való függőséget.

4. kérdés:

Mi legyen az EU szabadkereskedelmi megállapodásainak célja?

A

Élelmiszerbiztonság

0

Pontok

B

Emberi jogok

0

Pontok

C

Általános gazdasági jólét

10

Pontok

D

Munkajogok

0

Pontok

A fogyasztói választás és a fogyasztói szabadság szempontjából az EU szabadkereskedelmi megállapodásainak elsődleges célja az általános gazdasági jólét fokozása. A szabadkereskedelmi megállapodások megkönnyítik az áruk és szolgáltatások cseréjét az országok között, elősegítik a versenyt, az innovációt és a piaci hatékonyságot, ami végső soron a fogyasztók javát szolgálja azáltal, hogy a kiváló minőségű termékek szélesebb választékát kínálják versenyképes áron.

A „C. Általános gazdasági jólét” elismeri a szabad kereskedelem alapvető szerepét a fogyasztók jólétének és választási lehetőségeinek előmozdításában. A kereskedelmi akadályok csökkentésével és a tisztességes verseny előmozdításával a szabadkereskedelmi megállapodások lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy szélesebb körben hozzáférjenek az árukhoz és szolgáltatásokhoz, beleértve a külföldön hatékonyabban előállított termékeket és szolgáltatásokat. Ez serkenti a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést és a fogyasztók magasabb életszínvonalát az EU-ban.

5. kérdés:

Mi legyen az EU digitális politikájának végső célja?

A

Az innováció előmozdítása

10

Pontok

B

Több európai vállalat létrehozása

0

Pontok

C

Védje az adatokat és a felhasználói biztonságot

5

Pontok

D

Védekezni a külföldi versenyekkel szemben

0

Pontok

Az EU digitális politikájának végső célja az innováció előmozdítása kell, hogy legyen. Az innováció ösztönzi a technológiai fejlődést, elősegíti a versenyt, és új termékek, szolgáltatások és üzleti modellek bevezetésével bővíti a fogyasztók választási lehetőségeit.

Az „A. Az innováció előmozdítása” elismeri a digitális technológiák átalakító potenciálját a fogyasztók életének javítása és a gazdasági növekedés fokozása terén. Az innovációt elősegítő környezet előmozdításával az EU digitális politikája ösztönözheti a vállalkozói szellemet, a befektetéseket és a legmodernebb technológiák kifejlesztését, amelyek a fogyasztók javát szolgálják különböző ágazatokban, beleértve az egészségügyet, az oktatást és a szórakoztatást. Az innováció előtérbe helyezése biztosítja, hogy az EU digitális politikája maximalizálja a fogyasztók jólétét azáltal, hogy előmozdítja a technológiai fejlődést és bővíti a fogyasztók választási lehetőségeit a digitális piacon.

6. kérdés:

Az EU Beating Cancer Plan céljainak elérése érdekében az EU-tagállamoknak támogatniuk kell az újszerű ártalomcsökkentő technológiákat, mint például a gőzölést, a hőt nem égető eszközöket és a nikotinos tasakot.

A

Nagyon egyetértek

10

Pontok

B

Egyetért

5

Pontok

C

Nem ért egyet

0

Pontok

D

Egyáltalán nem értek egyet

0

Pontok

Az új ártalomcsökkentő technológiák népszerűsítése összhangban van az EU rákellenes tervének céljával, mivel alternatív lehetőségeket kínál a fogyasztóknak a hagyományos dohánytermékek helyett. Ezek a technológiák, mint például a gőzölés, a hőt nem égető eszközök és a nikotinos tasakok, biztonságosabb alternatívák nyújtásával képesek csökkenteni a dohányzással kapcsolatos károkat.

Az „A. Teljesen egyetértek” elismeri annak fontosságát, hogy a fogyasztókat információkkal és választási lehetőségekkel lássák el egészségügyi eredményeik javítása érdekében. Az ártalomcsökkentő technológiák népszerűsítésével az EU-tagállamok támogathatják azokat a dohányosokat, akik szeretnének leszokni vagy csökkenteni kívánják a dohányzást, miközben minimalizálják a dohányzással összefüggő egészségkárosító hatásokat. Ezeknek a technológiáknak a prioritása összhangban van a fogyasztói szabadsággal, mivel életképes alternatívákat kínál a dohányosoknak, és támogatja autonómiájukat az egészségükkel kapcsolatos tájékozott döntések meghozatalában. 

7. kérdés:

Az infláció csökkentése érdekében az európai intézményeknek több közpénzt kellene támogatniuk, például az EU helyreállítási alapját?

A

Nagyon egyetértek

0

Pontok

B

Egyetért

0

Pontok

C

Nem ért egyet

5

Pontok

D

Egyáltalán nem értek egyet

10

Pontok

Az infláció csökkentése érdekében több közpénz támogatása, például az EU helyreállítási alapja hatástalan lehet, és potenciálisan súlyosbíthatja az inflációs nyomást. Ha nagy mennyiségű közpénzt juttatnak a gazdaságba, az a kormányzati kiadások növekedéséhez vezethet, ami a kereslet élénkítésével az inflációt az áruk és szolgáltatások kínálatának megfelelő növekedése nélkül serkentheti.

A „D. Egyáltalán nem értek egyet” az expanzív fiskális politika inflációra és fogyasztói vásárlóerőre gyakorolt lehetséges következményeinek megértését tükrözi. Ahelyett, hogy kizárólag közpénzekre hagyatkoznának, az európai intézményeknek előnyben kell részesíteniük az árstabilitást elősegítő intézkedéseket, például a körültekintő monetáris politikát és a termelékenység és a versenyképesség fokozását célzó strukturális reformokat. Az infláció csökkentését célzó további közpénzek támogatásának elutasításával a döntéshozók előnyben részesíthetik azokat az intézkedéseket, amelyek támogatják a hosszú távú pénzügyi stabilitást és megvédik a fogyasztókat az emelkedő árak kedvezőtlen hatásaitól. 

8. kérdés:

Az Európai Unió belső egységes piaca pozitív hatással volt a fogyasztói szabadság előmozdítására

A

Nagyon egyetértek

10

Pontok

B

Egyetért

5

Pontok

C

Nem ért egyet

0

Pontok

D

Egyáltalán nem értek egyet

0

Pontok

Az Európai Unió belső egységes piaca kulcsfontosságú szerepet játszott a fogyasztói szabadság előmozdításában azáltal, hogy megszüntette a kereskedelmi akadályokat, fokozta a versenyt, és kiterjesztette a fogyasztói választási lehetőségeket a tagállamok között.

Az „A. Teljesen egyetértek” elismeri az egységes piac fogyasztói jólétre gyakorolt átalakító hatását. Az áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgásának elősegítésével az egységes piac integráltabb és dinamikusabb gazdasági környezetet hozott létre, ahol a fogyasztók versenyképes áron juthatnak hozzá a különféle termékekhez és szolgáltatásokhoz. A verseny és az innováció előmozdításával az egységes piac a termékek minőségének, megfizethetőségének és a fogyasztói jogok védelmének javulását eredményezte, ezáltal növelve a fogyasztói szabadságot az EU-n belül.

9. kérdés:

Az EU egységes belső egységes piacának célja a tagállamhatárokon átnyúló nyílt verseny legyen

A

Nagyon egyetértek

10

Pontok

B

Egyetért

5

Pontok

C

Nem ért egyet

0

Pontok

D

Egyáltalán nem értek egyet

0

Pontok

Az EU-ban egységes belső piac elsődleges célja a tagállami határokon átívelő nyílt verseny kell, hogy legyen. A kereskedelem akadályainak felszámolása és az egyenlő versenyfeltételek előmozdítása a vállalkozások számára EU-szerte előmozdítja a versenyt, az innovációt és a fogyasztói jólétet.

Az „A. Teljesen egyetértek” a szabad piaci verseny és a fogyasztói választás iránti elkötelezettséget tükrözi. Azáltal, hogy a vállalkozások szabadon és tisztességesen versenyezhetnek a határokon átnyúlóan, az EU belső egységes piaca maximalizálja a fogyasztók előnyeit azáltal, hogy átfogóbb áru- és szolgáltatásválasztékot kínál versenyképes áron. Azáltal, hogy olyan környezetet mozdítanak elő, amelyben a vállalkozások virágozhatnak, és a fogyasztók hozzáférhetnek a legjobb termékekhez és szolgáltatásokhoz EU-szerte, a döntéshozók erősíthetik a fogyasztók egységes piacba vetett bizalmát, és elősegíthetik a gazdasági növekedést és a jólétet.

Q10:

Az élelmiszerbiztonság és a megfizethetőség előmozdítása érdekében az uniós intézményeknek kell

A

Legalizálja a GMO-kat

10

Pontok

B

Az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése

0

Pontok

C

A mezőgazdasági támogatások csökkentése

5

Pontok

D

Tiltsák be a növényvédő szereket

0

Pontok

A GMO-k legalizálása hozzájárulhat az élelmezésbiztonság és a megfizethetőség előmozdításához azáltal, hogy növeli a mezőgazdasági termelékenységet, növeli a növények környezeti stresszorokkal szembeni ellenálló képességét és csökkenti a termelési költségeket.

Az „A. A GMO-k legalizálása” elismeri a biotechnológia potenciális előnyeit az élelmezésbiztonsági kihívások kezelésében. A GMO-k növelhetik a terméshozamot, javíthatják a tápanyagtartalmat, és csökkenthetik a vegyi peszticidek és műtrágyák iránti igényt, ezáltal csökkentve a termelési költségeket és hozzájárulva a fogyasztók számára megfizethetőbb élelmiszerárakhoz. A mezőgazdasági innováció felkarolásával az uniós intézmények támogathatják a fogyasztók választását, és előmozdíthatják a fenntartható élelmiszer-termelési gyakorlatokat, amelyek fokozzák az élelmiszerbiztonságot és a megfizethetőséget.

Q11:

A következő globális világjárványra való felkészülés érdekében az EU-nak meg kell tennie

A

A szellemi tulajdonjogok előmozdítása és védelme

10

Pontok

B

Csökkentse a gyógyszerek szabadalmi oltalmi idejét

0

Pontok

C

Törekedjen arra, hogy az EU-ban minden gyógyszer egységes árat biztosítson

0

Pontok

D

Hozzon létre egy közös európai egészségügyi rendszert

0

Pontok

A fogyasztói választás és a fogyasztói szabadság szempontjából a szellemi tulajdonjogok előmozdítása és védelme elengedhetetlen az innováció ösztönzéséhez és az életmentő orvosi kezelésekhez és technológiákhoz való időben történő hozzáférés biztosításához a globális világjárvány idején.

Az „A. A szellemi tulajdonjogok előmozdítása és védelme” elismeri a szellemi tulajdon kritikus szerepét az orvosi innováció és kutatás előmozdításában. A szellemi tulajdon erős védelme arra ösztönzi a gyógyszeripari vállalatokat és kutatókat, hogy fektessenek be vakcinák, kezelések és diagnosztikai eszközök fejlesztésébe, amelyek kulcsfontosságúak az újonnan megjelenő fertőző betegségek elleni küzdelemben és a közegészségügy védelmében. A szellemi tulajdon védelmével az EU biztosíthatja, hogy az innovátorokat jutalmazzák hozzájárulásukért, és hogy a fogyasztók biztonságos, hatékony és innovatív egészségügyi megoldásokhoz férhessenek hozzá, amikor a jövőbeli világjárványokkal szembesülnek.

hu_HUHungarian