fbpx
Căutare
Închideți această casetă de căutare.

Studiu

Această pagină prezintă întrebările sondajului, împreună cu explicații detaliate pentru fiecare răspuns și punctele corespunzătoare atribuite. Obiectivul nostru este de a spori claritatea atât pentru candidați, cât și pentru alegători, elucidând de ce răspunsurile alese se aliniază cel mai mult cu alegerea și libertatea consumatorilor din Uniunea Europeană. Ne propunem să subliniem beneficiile politicilor în armonie cu aceste răspunsuri pentru consumatori. Metodologia a implicat un sondaj simplu cu variante multiple care abordează preocupările cheie pentru consumatorii europeni, inclusiv inflația, costurile de mobilitate, inovația, sustenabilitatea aprovizionării cu alimente, libertatea consumatorilor, politicile de reducere a riscurilor, libertatea digitală și comerțul.

Î1:

Pentru a atinge obiectivele climatice ale UE pentru 2030, va trebui să atingem surse de energie neutre din punct de vedere al carbonului 100%. Cum ar trebui să se realizeze acest lucru?

A

Subvenții de stat

0

Puncte

B

Investiții private de la firme europene

5

Puncte

C

Investiții private din țări străine

5

Puncte

D

Atât B cât și C

10

Puncte

Este esențial să se ia în considerare cea mai eficientă abordare pentru a îndeplini obiectivele climatice ale UE pentru 2030 de a atinge surse de energie neutre din punct de vedere al carbonului 100%. Un susținător al alegerii consumatorilor ar recunoaște că încurajarea concurenței și îmbrățișarea unei piețe libere sunt esențiale pentru asigurarea abundenței și accesibilității în viața consumatorilor. Candidații care au selectat „Sucursalele A-State” nu au primit puncte pentru această întrebare, deoarece companiile deținute de guvern tind să fie mai puțin eficiente, împovărate de birocrație și adesea furnizează produse și servicii necorespunzătoare la costuri mai mari. Mai mult, aceste entități de stat se bazează pe banii contribuabililor, contribuind la ineficiențe și impunând sarcini financiare suplimentare consumatorilor prin impozitare.

Calea optimă către obținerea surselor de energie neutre din punct de vedere al carbonului 100% constă în investițiile private. Candidații care au ales „Investiții B-Private de la firme europene” sau „Investiții C-Private din țări străine” au câștigat 5 puncte pentru răspunsurile lor. Cel mai lăudabil răspuns, totuși, este „D-Atât B și C”, care a strâns 10 puncte. Acest scor evidențiază importanța combinării investițiilor private atât din partea entităților europene, cât și a celor străine, ca strategie cea mai viabilă pentru realizarea obiectivelor ambițioase privind clima până în 2030.

Î2:

Pentru a atinge obiectivele climatice ale UE pentru 2030 și pentru a menține accesibilitatea în ceea ce privește costul benzinei, instituțiile UE ar trebui să oblige statele membre să:

A

Taxele mai mici pe benzină

10

Puncte

B

Creșteți taxele pe benzină

0

Puncte

C

Promovarea vehiculelor electrice

0

Puncte

D

Atât B cât și C

0

Puncte

Din perspectiva alegerii consumatorului și a libertății consumatorului, este esențial să se ia în considerare impactul politicilor asupra puterii de cumpărare și a libertății de alegere a persoanelor. Taxele pe benzină influențează direct costul combustibilului, care, la rândul său, afectează capacitatea consumatorilor de a-și permite transportul și alte bunuri și servicii dependente de prețul combustibilului. Reducerea taxelor pe benzină se aliniază cu principiile de alegere a consumatorilor, permițând indivizilor să decidă în funcție de preferințele și circumstanțele lor economice. Promovează accesibilitatea prin reducerea sarcinii financiare asupra consumatorilor, în special a celor cu venituri mai mici, care pot fi afectați în mod disproporționat de costurile mai mari ale combustibilului. În plus, taxele mai mici creează un mediu de piață competitiv în care consumatorii pot alege între diferite moduri de transport, inclusiv vehicule pe benzină și alternative, cum ar fi vehiculele electrice.

Candidații care au selectat „A. Taxe mai mici pe benzină” recunosc importanța echilibrării obiectivelor de mediu cu accesibilitatea consumatorilor și libertatea de alegere. Factorii de decizie pot promova o tranziție energetică mai echitabilă și mai durabilă, acordând prioritate măsurilor care reduc la minimum presiunea economică asupra consumatorilor, în timp ce promovează obiectivele climatice.

Q3:

Pentru a promova accesibilitatea și sustenabilitatea energiei, ce tehnologie ar trebui să promoveze statele membre ale UE?

A

Nuclear

5

Puncte

B

Hidrogen

0

Puncte

C

Eolian și solar

0

Puncte

D

Toate cele de mai sus

10

Puncte

Promovarea diverselor tehnologii energetice oferă indivizilor mai multe opțiuni și flexibilitate în satisfacerea nevoilor lor energetice, menținând în același timp accesibilitatea și durabilitatea.

Alegând „D. Toate cele de mai sus” recunoaște importanța luării în considerare a mai multor căi pentru a atinge accesibilitatea și durabilitatea energiei. Energia nucleară oferă o sursă de energie electrică fiabilă și cu emisii scăzute de carbon, oferind stabilitate rețelei energetice și reducând emisiile de gaze cu efect de seră. Tehnologia hidrogenului oferă soluții potențiale de stocare și transport a energiei, contribuind la eforturile de decarbonizare. Energia eoliană și solară reprezintă surse de energie regenerabilă care pot ajuta la reducerea dependenței de combustibilii fosili și la atenuarea impactului asupra mediului. Prin promovarea acestor tehnologii, statele membre ale UE împuternicesc consumatorii să facă alegeri informate pe baza preferințelor, nevoilor și condițiilor locale. Această abordare încurajează concurența și inovația în sectorul energetic, reducând costurile și promovând dezvoltarea tehnologică. În plus, un mix energetic divers sporește securitatea energetică prin reducerea dependenței de orice sursă sau tehnologie unică de energie.

Î4:

Care ar trebui să fie scopul acordurilor de liber schimb ale UE?

A

Siguranta alimentara

0

Puncte

B

Drepturile omului

0

Puncte

C

Prosperitate economică generală

10

Puncte

D

Drepturile muncii

0

Puncte

Din perspectiva alegerii consumatorului și a libertății consumatorului, obiectivul principal al acordurilor de liber schimb ale UE ar trebui să fie creșterea prosperității economice generale. Acordurile de liber schimb facilitează schimbul de bunuri și servicii între țări, încurajând concurența, inovația și eficiența pieței, beneficiind în cele din urmă consumatorilor, oferindu-le o varietate mai largă de produse de înaltă calitate la prețuri competitive.

Selectând „C. Prosperitatea economică generală” recunoaște rolul fundamental al liberului schimb în promovarea bunăstării și alegerii consumatorilor. Prin reducerea barierelor comerciale și prin promovarea concurenței loiale, acordurile de liber schimb permit consumatorilor să acceseze o gamă mai largă de bunuri și servicii, inclusiv cele produse mai eficient în străinătate. Acest lucru stimulează creșterea economică, crearea de locuri de muncă și standarde de trai mai ridicate pentru consumatorii din UE.

Î5:

Care ar trebui să fie obiectivul final al politicii digitale a UE?

A

Promovarea inovației

10

Puncte

B

Crearea mai multor companii europene

0

Puncte

C

Protejați datele și securitatea utilizatorilor

5

Puncte

D

Apărați-vă împotriva concurenței străine

0

Puncte

Scopul final al politicii digitale a UE ar trebui să fie promovarea inovației. Inovația stimulează progresul tehnologic, încurajează concurența și extinde alegerea consumatorilor prin introducerea de noi produse, servicii și modele de afaceri.

Selectând „A. Promovarea inovației” recunoaște potențialul transformator al tehnologiilor digitale de a îmbunătăți viața consumatorilor și de a spori creșterea economică. Încurajând un mediu propice inovației, politica digitală a UE poate stimula antreprenoriatul, investițiile și dezvoltarea tehnologiilor de ultimă oră care beneficiază consumatorii din diverse sectoare, inclusiv asistența medicală, educația și divertismentul. Prioritizarea inovației asigură că politica digitală a UE maximizează bunăstarea consumatorilor prin promovarea progresului tehnologic și extinderea gamei de opțiuni disponibile consumatorilor pe piața digitală.

Î6:

Pentru a atinge obiectivele Planului UE de combatere a cancerului, statele membre ale UE ar trebui să promoveze tehnologii noi de reducere a efectelor nocive, cum ar fi vaporizarea, dispozitivele care nu arde și pungile cu nicotină.

A

Complet de acord

10

Puncte

B

De acord

5

Puncte

C

Dezacord

0

Puncte

D

Dezacord

0

Puncte

Promovarea tehnologiilor noi de reducere a efectelor nocive se aliniază cu obiectivul Planului UE de combatere a cancerului, oferind consumatorilor opțiuni alternative la produsele tradiționale din tutun. Aceste tehnologii, cum ar fi vapingul, dispozitivele care nu arde și pungile cu nicotină, au demonstrat potențialul de a reduce daunele asociate fumatului, oferind alternative mai sigure.

Selectând „A. Strongly Agree” recunoaște importanța împuternicirii consumatorilor cu informații și opțiuni pentru a-și îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate. Prin promovarea tehnologiilor care reduc efectele nocive, statele membre ale UE pot sprijini fumătorii care doresc să renunțe sau să-și reducă consumul de tutun, reducând în același timp efectele negative asupra sănătății asociate cu fumatul. Prioritizarea acestor tehnologii se aliniază cu libertatea consumatorului, oferind fumătorilor alternative viabile și sprijinindu-le autonomia în luarea deciziilor informate cu privire la sănătatea lor. 

Î7:

Pentru a reduce inflația, instituțiile europene ar trebui să promoveze mai multe fonduri publice, cum ar fi Fondul de redresare al UE?

A

Complet de acord

0

Puncte

B

De acord

0

Puncte

C

Dezacord

5

Puncte

D

Dezacord

10

Puncte

Promovarea mai multor fonduri publice, cum ar fi Fondul de redresare al UE, pentru a reduce inflația poate fi ineficientă și ar putea exacerba presiunile inflaționiste. Injectarea unor cantități mari de fonduri publice în economie poate duce la creșterea cheltuielilor guvernamentale, ceea ce poate alimenta inflația prin stimularea cererii fără o creștere corespunzătoare a ofertei de bunuri și servicii.

Selectând „D. Strongly Deagree” reflectă o înțelegere a potențialelor consecințe ale politicilor fiscale expansive asupra inflației și puterii de cumpărare a consumatorilor. În loc să se bazeze exclusiv pe fonduri publice, instituțiile europene ar trebui să acorde prioritate măsurilor care promovează stabilitatea prețurilor, cum ar fi politica monetară prudentă și reformele structurale pentru a spori productivitatea și competitivitatea. Prin respingerea promovării fondurilor publice suplimentare pentru reducerea inflației, factorii de decizie pot acorda prioritate măsurilor care sprijină stabilitatea financiară pe termen lung și protejează consumatorii de efectele negative ale creșterii prețurilor. 

Î8:

Piața unică internă a Uniunii Europene a avut un impact pozitiv asupra promovării libertății consumatorilor

A

Complet de acord

10

Puncte

B

De acord

5

Puncte

C

Dezacord

0

Puncte

D

Dezacord

0

Puncte

Piața unică internă a Uniunii Europene a jucat un rol esențial în promovarea libertății consumatorilor prin eliminarea barierelor comerciale, sporirea concurenței și extinderea opțiunilor consumatorilor în statele membre.

Selectând „A. Strongly Agree” recunoaște impactul transformator al pieței unice asupra bunăstării consumatorilor. Prin facilitarea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor, piața unică a creat un mediu economic mai integrat și mai dinamic în care consumatorii beneficiază de un acces mai mare la diverse produse și servicii la prețuri competitive. Încurajând concurența și inovarea, piața unică a condus la îmbunătățirea calității produselor, a accesibilității și a protecției drepturilor consumatorilor, sporind astfel libertatea consumatorilor în UE.

Î9:

Scopul unei piețe unice interne unificate a UE ar trebui să fie concurența deschisă peste granițele statelor membre

A

Complet de acord

10

Puncte

B

De acord

5

Puncte

C

Dezacord

0

Puncte

D

Dezacord

0

Puncte

Concurența deschisă peste granițele statelor membre ar trebui să fie obiectivul principal al unei piețe unice interne unificate la UE. Înlăturarea barierelor în calea comerțului și promovarea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din întreaga UE promovează concurența, inovarea și bunăstarea consumatorilor.

Selectând „A. Strongly Agree” reflectă angajamentul față de concurența pe piață liberă și alegerea consumatorilor. Asigurând că întreprinderile pot concura liber și echitabil peste granițe, piața unică internă a UE maximizează beneficiile consumatorilor, oferind o gamă mai cuprinzătoare de bunuri și servicii la prețuri competitive. Prin promovarea unui mediu în care întreprinderile pot prospera, iar consumatorii pot accesa cele mai bune produse și servicii din întreaga UE, factorii de decizie pot consolida încrederea consumatorilor în piața unică și pot stimula creșterea economică și prosperitatea.

Q10:

Pentru a promova securitatea alimentară și accesibilitatea, instituțiile UE ar trebui

A

Legalizați OMG-urile

10

Puncte

B

Promovați agricultura ecologică

0

Puncte

C

Reduceți subvențiile pentru agricultură

5

Puncte

D

Interziceți pesticidele

0

Puncte

Legalizarea OMG-urilor poate contribui la promovarea securității alimentare și a accesibilității prin creșterea productivității agricole, creșterea rezistenței culturilor la factorii de stres de mediu și reducerea costurilor de producție.

Selectând „A. Legalizați OMG-urile” recunoaște potențialele beneficii ale biotehnologiei în abordarea provocărilor legate de securitatea alimentară. OMG-urile au potențialul de a crește randamentul culturilor, de a îmbunătăți conținutul nutrițional și de a reduce nevoia de pesticide și îngrășăminte chimice, scăzând astfel costurile de producție și contribuind la prețuri mai accesibile la alimente pentru consumatori. Prin adoptarea inovației în agricultură, instituțiile UE pot sprijini alegerea consumatorilor și pot promova practici durabile de producție alimentară care sporesc atât securitatea alimentară, cât și accesibilitatea.

Î11:

Pentru a fi pregătită pentru următoarea pandemie globală, UE ar trebui

A

Promovarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

10

Puncte

B

Reduceți durata protecției prin brevet a medicamentelor

0

Puncte

C

Faceți eforturi pentru un preț unic pentru fiecare medicament în întreaga UE

0

Puncte

D

Crearea unui sistem european comun de sănătate

0

Puncte

Din perspectiva alegerii consumatorului și a libertății consumatorului, promovarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru stimularea inovației și asigurarea accesului în timp util la tratamente și tehnologii medicale care salvează vieți în timpul pandemiilor globale.

Selectând „A. Promovarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală” recunoaște rolul critic al proprietății intelectuale în stimularea inovației și cercetării medicale. Protecția puternică a proprietății intelectuale stimulează companiile farmaceutice și cercetătorii să investească în dezvoltarea de vaccinuri, tratamente și instrumente de diagnosticare, care sunt esențiale pentru combaterea bolilor infecțioase emergente și pentru protejarea sănătății publice. Prin protejarea proprietății intelectuale, UE se poate asigura că inovatorii sunt recompensați pentru contribuțiile lor și că consumatorii au acces la soluții sigure, eficiente și inovatoare de asistență medicală atunci când se confruntă cu viitoare pandemii.

ro_RORomanian