fbpx
Căutare
Închideți această casetă de căutare.

6 martie 2024

Interviu cu candidata la europarlamentar Sarah Zickler

Managerul nostru pentru afaceri guvernamentale, Zoltan Kesz, a intervievat recent un candidat la europarlamentar din Partidul Liber Democrat din Germania pentru a obține informații despre viziunea lor pentru viitorul Europei, soluțiile propuse pentru provocările actuale și poziția lor cu privire la aspectele politice esențiale.

Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă UE în prezent? 

„UE se confruntă cu o provocare semnificativă în consolidarea economiei sale pentru a păstra companiile și a atrage investiții. Sunt necesare acțiuni urgente, cum ar fi reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor. Conflictul din Ucraina perturbă comerțul și energia, subliniind necesitatea unor strategii comune pentru asigurarea energiei, sporirea apărării și asigurarea rezistenței economice. Securitatea internă și externă este legată de stabilitatea economică, necesitând măsuri împotriva migrației ilegale și promovând căi legale pentru nevoile de muncă. Un răspuns european coordonat, concentrat pe puterea economică, securitatea și coeziunea socială este vital prin măsuri de creștere, inovare și sustenabilitate direcționate.”

Care este viziunea dumneavoastră despre Europa în următorul deceniu?

În următorul deceniu, îmi imaginez o Europă prosperă în fruntea dezvoltării durabile și a inovării digitale. Scopul meu este o economie competitivă, dinamică și incluzivă, punând accent pe o economie verde înfloritoare, locuri de muncă de înaltă calitate și infrastructură digitală avansată. Pacea, securitatea, libertatea și egalitatea de șanse sunt esențiale pentru promovarea libertății individuale și a șanselor egale de succes. Această viziune include educație de top, acces la asistență medicală și beneficii de transformare digitală. În general, obiectivul meu este un continent care strălucește cu putere economică, sustenabilitate și unitate pe scena mondială, susținând valorile democratice atât pe plan intern, cât și extern, inovând în același timp protejând mediul și acordând prioritate bunăstării cetățenilor.

Cum vedeți rolul AI în viitorul apropiat? Ce părere aveți despre reglementarea ei?

„Inteligenta artificiala (AI) va juca un rol transformator in scurt timp prin promovarea inovatiilor si contribuind la cresterea eficientei in diverse sectoare. Cu toate acestea, urmărirea unei abordări echilibrate a reglementării IA este crucială pentru a ne asigura că dezvoltarea și aplicarea acesteia respectă standardele etice, protejează confidențialitatea și nu creează noi inegalități. Pled pentru o reglementare inteligentă care promovează inovația, stabilind în același timp linii directoare clare pentru problemele etice, protecția datelor și securitatea.”

Cum beneficiază Europa de pe urma acordurilor de liber schimb?

„Acordurile de liber schimb oferă Europei numeroase beneficii, inclusiv acces la noi piețe, creștere economică și crearea de locuri de muncă. Ele sporesc, de asemenea, competitivitatea companiilor europene, oferind acces la materii prime și componente la prețuri competitive. Cu toate acestea, este esențial ca aceste acorduri să includă condiții echitabile pentru toate părțile și să nu submineze standardele de mediu și sociale.”

Mulți politicieni vorbesc despre diversificarea energetică. Care este soluția ideală, după părerea dumneavoastră?

„O aprovizionare durabilă cu energie este crucială pentru independența Europei și pentru protecția mediului. Viziunea mea implică creșterea investițiilor în surse regenerabile, cum ar fi vântul, solarul și hidrogenul și îmbunătățirea eficienței energetice. Rețelele inteligente sunt esențiale în distribuția flexibilă a energiei regenerabile, reducând dependența externă și sporind autonomia energetică a UE. Recunoscând rolul energiei nucleare, subliniez respectarea standardelor stricte de siguranță și mediu pentru contribuția sa fiabilă, cu emisii scăzute de carbon la un mix energetic durabil.”

Pe care o preferi și de ce? Inovație vs reglementare?

„Inovația și reglementarea nu sunt opuse, dar pot merge mână în mână. Inovația este esențială pentru a aborda multe dintre provocările cu care ne confruntăm, în timp ce reglementarea este necesară pentru a garanta că noile tehnologii și modele de afaceri funcționează în interesul societății. Reglementarea bine gândită poate ghida și promova inovațiile prin stabilirea unor cadre clare, oferind în același timp protecție consumatorilor și condiții de piață echitabile.”

Ce îngrijorează alegătorii tăi în ceea ce privește Uniunea Europeană?

„Alegătorii sunt preocupați în primul rând de securitate, economie și migrație. Cooperarea sporită, o strategie de apărare solidă și măsurile cuprinzătoare de amenințare cibernetică sunt cruciale pentru siguranța cetățenilor – grijile economice se concentrează pe crearea de locuri de muncă pe fondul digitalizării și al schimbărilor structurale. Promovarea inovării, sprijinirea IMM-urilor și asigurarea competitivității globale sunt priorități. Educația și învățarea pe tot parcursul vieții sunt vitale în echiparea forței de muncă pentru schimbările economice. Abordarea preocupărilor implică o politică de migrație reglementată, luând în considerare securitatea frontierei și obligațiile umanitare. Căile de migrație legale și sigure trebuie să răspundă nevoilor economice fără a depăși capacitățile statelor membre. Penuria de locuințe amplifică inegalitatea socială, în special în zonele urbane. Soluțiile includ investiția în locuințe la prețuri accesibile, promovarea utilizării inovatoare a spațiului și consolidarea locuințelor sociale, combaterea speculațiilor de pe piață pentru accesul pe scară largă la locuințe adecvate și accesibile.”

Crezi că este înțelept să acceptăm mai multe țări în Uniune?

„Extinderea UE poate fi sensibilă dacă noii membri împărtășesc valorile democratice ale Uniunii, contribuie la puterea economică și sunt dispuși să adopte legislația UE. Cu toate acestea, fiecare proces de extindere ar trebui evaluat cu atenție pentru a se asigura că noile state membre existente și potențiale pot beneficia de pe urma extinderii fără a suprasolicita capacitatea instituțională a UE.”

ro_RORomanian