fbpx
Søg
Luk dette søgefelt.

6. marts 2024

Interview med MEP-kandidat Sarah Zickler

Vores regeringschef, Zoltan Kesz, interviewede for nylig en MEP-kandidat fra Tysklands Frie Demokratiske Parti for at få indsigt i deres vision for Europas fremtid, deres foreslåede løsninger på aktuelle udfordringer og deres holdning til centrale politiske spørgsmål.

Hvad er de største udfordringer, EU står over for i øjeblikket? 

"EU står over for en betydelig udfordring i at styrke sin økonomi for at fastholde virksomheder og tiltrække investeringer. Der er behov for hastetiltag, såsom at reducere bureaukrati og digitalisere tjenester. Konflikten i Ukraine forstyrrer handel og energi og understreger behovet for fælles strategier for at sikre energi, styrke forsvaret og sikre økonomisk modstandskraft. Intern og ekstern sikkerhed er knyttet til økonomisk stabilitet, hvilket nødvendiggør foranstaltninger mod ulovlig migration og fremme af lovlige veje til arbejdskraftbehov. En koordineret europæisk reaktion med fokus på økonomisk styrke, sikkerhed og social samhørighed er afgørende gennem målrettede vækst-, innovations- og bæredygtighedsforanstaltninger."

Hvad er din vision for Europa i det kommende årti?

I det næste årti forestiller jeg mig et velstående Europa på forkant med bæredygtig udvikling og digital innovation. Mit mål er en konkurrencedygtig, dynamisk og inklusiv økonomi, der lægger vægt på en blomstrende grøn økonomi, job af høj kvalitet og avanceret digital infrastruktur. Fred, sikkerhed, frihed og lige muligheder er centrale for at fremme individuel frihed og lige chancer for succes. Denne vision omfatter top-tier uddannelse, adgang til sundhedsydelser og fordele ved digital transformation. Overordnet set er mit mål et kontinent, der skinner med økonomisk styrke, bæredygtighed og enhed på verdensscenen, opretholder demokratiske værdier både internt og eksternt, innoverer samtidig med at miljøet beskyttes og prioriterer borgernes velvære.

Hvordan ser du rollen som AI i den nærmeste fremtid? Hvad synes du om at regulere det?

"Kunstig intelligens (AI) vil snart spille en transformerende rolle ved at drive innovationer og bidrage til effektivitetsgevinster på tværs af forskellige sektorer. Det er imidlertid afgørende at forfølge en afbalanceret tilgang til AI-regulering for at sikre, at dens udvikling og anvendelse overholder etiske standarder, beskytter privatlivets fred og ikke skaber nye uligheder. Jeg går ind for smart regulering, der fremmer innovation og samtidig sætter klare retningslinjer for etiske spørgsmål, databeskyttelse og sikkerhed."

Hvordan drager Europa fordel af frihandelsaftaler?

"Frihandelsaftaler giver Europa adskillige fordele, herunder adgang til nye markeder, økonomisk vækst og jobskabelse. De øger også europæiske virksomheders konkurrenceevne ved at give adgang til råmaterialer og komponenter til konkurrencedygtige priser. Det er dog vigtigt, at disse aftaler indeholder rimelige betingelser for alle parter og ikke underminerer miljømæssige og sociale standarder."

Mange politikere taler om energidiversificering. Hvad er den ideelle løsning efter din mening?

"En bæredygtig energiforsyning er afgørende for Europas uafhængighed og miljøbeskyttelse. Min vision involverer at øge investeringerne i vedvarende energi som vind, sol og brint og forbedre energieffektiviteten. Smart grids er afgørende for fleksibel distribution af vedvarende energi, hvilket reducerer ekstern afhængighed og styrker EU's energiautonomi. Jeg anerkender atomenergiens rolle og lægger vægt på overholdelse af strenge sikkerheds- og miljøstandarder for dets pålidelige, kulstoffattige bidrag til et bæredygtigt energimix."

Hvilken foretrækker du og hvorfor? Innovation vs regulering?

”Innovation og regulering er ikke modsætninger, men kan gå hånd i hånd. Innovation er afgørende for at løse mange af de udfordringer, vi står over for, mens regulering er nødvendig for at sikre, at nye teknologier og forretningsmodeller fungerer i samfundets bedste interesse. Gennemtænkt regulering kan vejlede og fremme innovationer ved at etablere klare rammer og samtidig give forbrugerbeskyttelse og fair markedsvilkår."

Hvad er dine vælgere bekymrede over med hensyn til Den Europæiske Union?

“Vælgerne er primært bekymrede for sikkerhed, økonomi og migration. Forstærket samarbejde, en solid forsvarsstrategi og omfattende cybertrusselsforanstaltninger er afgørende for borgernes sikkerhed – økonomiske bekymringer centrerer sig om jobskabelse midt i digitalisering og strukturelle ændringer. Fremme af innovation, støtte til SMV'er og sikring af global konkurrenceevne er prioriteter. Uddannelse og livslang læring er afgørende for at ruste arbejdsstyrken til økonomiske skift. Håndtering af bekymringer involverer en reguleret migrationspolitik under hensyntagen til grænsesikkerhed og humanitære forpligtelser. Lovlige og sikre migrationsveje skal opfylde økonomiske behov uden at overskride medlemslandenes kapacitet. Boligmangel forstærker den sociale ulighed, især i byområder. Løsningerne omfatter investering i billige boliger, fremme af innovativ pladsudnyttelse og styrkelse af socialt boligbyggeri, samtidig med at man bekæmper markedsspekulation med henblik på udbredt adgang til passende og overkommelige boliger."

Synes du, det er klogt at acceptere flere lande i Unionen?

"Udvidelsen af EU kan være fornuftig, hvis nye medlemmer deler Unionens demokratiske værdier, bidrager til økonomisk styrke og er villige til at vedtage EU-lovgivning. Hver udvidelsesproces bør dog evalueres nøje for at sikre, at de eksisterende og potentielle nye medlemslande kan drage fordel af udvidelsen uden at overbelaste EU's institutionelle kapacitet."

da_DKDanish