fbpx
Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

6 maart 2024

Interview met Europarlementariër Sarah Zickler

Onze manager overheidszaken, Zoltan Kesz, interviewde onlangs een EP-kandidaat van de Vrije Democratische Partij van Duitsland om inzicht te krijgen in hun visie op de toekomst van Europa, hun voorgestelde oplossingen voor de huidige uitdagingen en hun standpunt over cruciale beleidskwesties.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd? 

“De EU staat voor een aanzienlijke uitdaging bij het versterken van haar economie om bedrijven te behouden en investeringen aan te trekken. Er zijn dringend maatregelen nodig, zoals het terugdringen van de bureaucratie en het digitaliseren van diensten. Het conflict in Oekraïne ontwricht handel en energie, wat de noodzaak benadrukt van gezamenlijke strategieën om de energie veilig te stellen, de defensie te verbeteren en de economische veerkracht te garanderen. Interne en externe veiligheid zijn gekoppeld aan economische stabiliteit, waardoor maatregelen tegen illegale migratie noodzakelijk zijn en legale mogelijkheden voor arbeidsbehoeften worden bevorderd. Een gecoördineerde Europese reactie gericht op economische kracht, veiligheid en sociale cohesie is van cruciaal belang door middel van gerichte groei-, innovatie- en duurzaamheidsmaatregelen.”

Wat is uw visie op Europa in het komende decennium?

In het komende decennium voorzie ik een welvarend Europa dat voorop loopt op het gebied van duurzame ontwikkeling en digitale innovatie. Mijn doel is een concurrerende, dynamische en inclusieve economie, met de nadruk op een bloeiende groene economie, hoogwaardige banen en geavanceerde digitale infrastructuur. Vrede, veiligheid, vrijheid en gelijke kansen staan centraal bij het bevorderen van individuele vrijheid en gelijke kansen op succes. Deze visie omvat toponderwijs, toegang tot gezondheidszorg en voordelen voor digitale transformatie. Over het geheel genomen is mijn doel een continent dat schittert met economische kracht, duurzaamheid en eenheid op het wereldtoneel, waarbij de democratische waarden zowel intern als extern hoog worden gehouden, wordt geïnnoveerd terwijl het milieu wordt beschermd en prioriteit wordt gegeven aan het welzijn van de burgers.

Hoe zie jij de rol van AI in de nabije toekomst? Wat vind jij ervan om dit te reguleren?

“Kunstmatige intelligentie (AI) zal binnenkort een transformerende rol spelen door innovaties te stimuleren en bij te dragen aan efficiëntiewinsten in verschillende sectoren. Het nastreven van een evenwichtige benadering van AI-regelgeving is echter van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en toepassing ervan voldoen aan ethische normen, de privacy beschermen en geen nieuwe ongelijkheden creëren. Ik pleit voor slimme regelgeving die innovatie bevordert en tegelijkertijd duidelijke richtlijnen vaststelt voor ethische kwesties, gegevensbescherming en beveiliging.”

Hoe profiteert Europa van vrijhandelsovereenkomsten?

“Vrijhandelsovereenkomsten bieden Europa talloze voordelen, waaronder toegang tot nieuwe markten, economische groei en het scheppen van banen. Ze vergroten ook het concurrentievermogen van Europese bedrijven door toegang te bieden tot grondstoffen en componenten tegen concurrerende prijzen. Het is echter essentieel dat deze overeenkomsten eerlijke voorwaarden voor alle partijen omvatten en de milieu- en sociale normen niet ondermijnen.”

Veel politici praten over energiediversificatie. Wat is volgens jou de ideale oplossing?

“Een duurzame energievoorziening is cruciaal voor de onafhankelijkheid van Europa en de bescherming van het milieu. Mijn visie omvat het verhogen van de investeringen in hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zonne- en waterstofenergie en het verbeteren van de energie-efficiëntie. Slimme netwerken zijn essentieel voor de flexibele distributie van hernieuwbare energie, waardoor de externe afhankelijkheid wordt verminderd en de energieautonomie van de EU wordt vergroot. Ik onderken de rol van kernenergie en benadruk de naleving van strikte veiligheids- en milieunormen vanwege de betrouwbare, koolstofarme bijdrage ervan aan een duurzame energiemix.”

Welke heeft jouw voorkeur en waarom? Innovatie versus regelgeving?

“Innovatie en regelgeving zijn geen tegenpolen, maar kunnen hand in hand gaan. Innovatie is van cruciaal belang voor het aanpakken van veel van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, terwijl regelgeving noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen in het beste belang van de samenleving werken. Goed doordachte regelgeving kan innovaties sturen en bevorderen door duidelijke kaders te scheppen en tegelijkertijd consumentenbescherming en eerlijke marktomstandigheden te bieden.”

Waar maken uw kiezers zich zorgen over met betrekking tot de Europese Unie?

“Kiezers maken zich vooral zorgen over de veiligheid, de economie en migratie. Nauwere samenwerking, een solide defensiestrategie en alomvattende cyberdreigingsmaatregelen zijn van cruciaal belang voor de veiligheid van de burgers; de economische zorgen concentreren zich op het scheppen van banen te midden van de digitalisering en structurele veranderingen. Het bevorderen van innovatie, het ondersteunen van het MKB en het waarborgen van het mondiale concurrentievermogen zijn prioriteiten. Onderwijs en een leven lang leren zijn van cruciaal belang om de beroepsbevolking voor te bereiden op economische verschuivingen. Het aanpakken van de zorgen impliceert een gereguleerd migratiebeleid, waarbij rekening wordt gehouden met grensveiligheid en humanitaire verplichtingen. Legale en veilige migratieroutes moeten tegemoetkomen aan de economische behoeften zonder de capaciteiten van de lidstaten te overschrijden. Woningtekorten vergroten de sociale ongelijkheid, vooral in stedelijke gebieden. Oplossingen zijn onder meer het investeren in betaalbare woningen, het bevorderen van innovatief ruimtegebruik en het versterken van de sociale woningbouw, terwijl de marktspeculatie voor wijdverbreide toegang tot adequate en betaalbare huisvesting wordt bestreden.”

Denkt u dat het verstandig is om meer landen tot de Unie toe te laten?

“De uitbreiding van de EU kan verstandig zijn als nieuwe leden de democratische waarden van de Unie delen, bijdragen aan de economische kracht en bereid zijn EU-wetgeving over te nemen. Elk uitbreidingsproces moet echter zorgvuldig worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de bestaande en potentiële nieuwe lidstaten kunnen profiteren van de uitbreiding zonder de institutionele capaciteit van de EU te overbelasten.”

nl_NLDutch