fbpx
Iskanje
Zapri to iskalno polje.

6. marec 2024

Intervju s kandidatko za evropsko poslanko Sarah Zickler

Naš vodja za vladne zadeve, Zoltan Kesz, je pred kratkim opravil intervju s kandidatom za evropskega poslanca iz Svobodne demokratske stranke Nemčije, da bi pridobil vpogled v njihovo vizijo evropske prihodnosti, njihove predlagane rešitve za trenutne izzive in njihovo stališče o ključnih političnih zadevah.

Kateri so največji izzivi, s katerimi se trenutno sooča EU? 

»EU se sooča s pomembnim izzivom pri krepitvi svojega gospodarstva, da bi obdržala podjetja in pritegnila naložbe. Potrebni so nujni ukrepi, kot sta zmanjšanje birokracije in digitalizacija storitev. Konflikt v Ukrajini moti trgovino in energijo, kar poudarja potrebo po skupnih strategijah za zagotavljanje energije, krepitev obrambe in zagotavljanje gospodarske odpornosti. Notranja in zunanja varnost sta povezani z gospodarsko stabilnostjo, kar zahteva ukrepe proti nezakonitim migracijam in spodbujanje zakonitih poti za potrebe delovne sile. Usklajen evropski odziv, ki se osredotoča na gospodarsko moč, varnost in socialno kohezijo, je bistvenega pomena s ciljno usmerjeno rastjo, inovacijami in ukrepi za trajnost.«

Kakšna je vaša vizija Evrope v prihodnjem desetletju?

V naslednjem desetletju si predstavljam uspešno Evropo v ospredju trajnostnega razvoja in digitalnih inovacij. Moj cilj je konkurenčno, dinamično in vključujoče gospodarstvo, s poudarkom na uspešnem zelenem gospodarstvu, visokokakovostnih delovnih mestih in napredni digitalni infrastrukturi. Mir, varnost, svoboda in enake možnosti so osrednjega pomena za spodbujanje posameznikove svobode in enakih možnosti za uspeh. Ta vizija vključuje vrhunsko izobraževanje, dostop do zdravstvene oskrbe in prednosti digitalne preobrazbe. Na splošno je moj cilj celina, ki sije z gospodarsko močjo, trajnostjo in enotnostjo na svetovnem prizorišču, ki podpira demokratične vrednote tako znotraj kot zunaj, uvaja inovacije ob varovanju okolja in daje prednost blaginji državljanov.

Kako vidite vlogo umetne inteligence v bližnji prihodnosti? Kaj menite, da bi to uredili?

»Umetna inteligenca (AI) bo v kratkem igrala transformativno vlogo, saj bo spodbujala inovacije in prispevala k povečanju učinkovitosti v različnih sektorjih. Vendar pa je prizadevanje za uravnotežen pristop k ureditvi umetne inteligence ključnega pomena za zagotovitev, da njen razvoj in uporaba upoštevata etične standarde, ščitita zasebnost in ne ustvarjata novih neenakosti. Zagovarjam pametno zakonodajo, ki spodbuja inovacije, hkrati pa postavlja jasne smernice za etična vprašanja, varstvo podatkov in varnost.«

Kakšne koristi ima Evropa od sporazumov o prosti trgovini?

»Sporazumi o prosti trgovini ponujajo Evropi številne prednosti, vključno z dostopom do novih trgov, gospodarsko rastjo in ustvarjanjem delovnih mest. Povečujejo tudi konkurenčnost evropskih podjetij z zagotavljanjem dostopa do surovin in komponent po konkurenčnih cenah. Bistveno pa je, da ti sporazumi vključujejo poštene pogoje za vse strani in ne spodkopavajo okoljskih in socialnih standardov.«

Veliko politikov govori o energetski diverzifikaciji. Kakšna je po vašem mnenju idealna rešitev?

»Trajnostna oskrba z energijo je ključnega pomena za neodvisnost Evrope in varstvo okolja. Moja vizija vključuje povečanje naložb v obnovljive vire energije, kot so veter, sonce in vodik, ter izboljšanje energetske učinkovitosti. Pametna omrežja so bistvenega pomena pri prilagodljivi distribuciji obnovljive energije, zmanjševanju zunanje odvisnosti in krepitvi energetske avtonomije EU. Ob priznavanju vloge jedrske energije poudarjam spoštovanje strogih varnostnih in okoljskih standardov za njen zanesljiv prispevek z nizkimi emisijami ogljika k mešanici trajnostne energije.«

Kateri vam je ljubši in zakaj? Inovacija proti regulaciji?

»Inovacije in ureditev si nista nasprotja, ampak gresta lahko z roko v roki. Inovacije so ključnega pomena za obravnavo številnih izzivov, s katerimi se soočamo, medtem ko je zakonodaja potrebna za zagotovitev, da nove tehnologije in poslovni modeli delujejo v najboljšem interesu družbe. Dobro premišljena ureditev lahko vodi in spodbuja inovacije z vzpostavitvijo jasnih okvirov, hkrati pa zagotavlja varstvo potrošnikov in poštene tržne pogoje.«

Kaj skrbi vaše volivce glede Evropske unije?

»Volivce skrbijo predvsem varnost, gospodarstvo in migracije. Okrepljeno sodelovanje, trdna obrambna strategija in celoviti ukrepi za kibernetsko grožnjo so ključnega pomena za varnost državljanov – gospodarske skrbi so osredotočene na ustvarjanje delovnih mest ob digitalizaciji in strukturnih spremembah. Spodbujanje inovacij, podpora MSP in zagotavljanje globalne konkurenčnosti so prednostne naloge. Izobraževanje in vseživljenjsko učenje sta ključnega pomena pri pripravi delovne sile na gospodarske premike. Reševanje pomislekov vključuje urejeno migracijsko politiko ob upoštevanju varnosti meja in humanitarnih obveznosti. Zakonite in varne migracijske poti morajo zadostiti gospodarskim potrebam, ne da bi presegle zmogljivosti držav članic. Pomanjkanje stanovanj povečuje socialno neenakost, zlasti v mestnih območjih. Rešitve vključujejo naložbe v cenovno dostopna stanovanja, spodbujanje inovativne rabe prostora in krepitev socialnih stanovanj ob boju proti tržnim špekulacijam za širok dostop do ustreznih in cenovno dostopnih stanovanj.«

Se vam zdi pametno sprejeti več držav v Unijo?

»Širitev EU je lahko smiselna, če nove članice delijo demokratične vrednote Unije, prispevajo h gospodarski moči in so pripravljene sprejeti zakonodajo EU. Vendar je treba vsak proces širitve skrbno ovrednotiti, da se zagotovi, da lahko obstoječe in potencialne nove države članice izkoristijo širitev, ne da bi preobremenili institucionalne zmogljivosti EU.«

sl_SISlovenian