fbpx
Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Επισκόπηση

Αυτή η σελίδα παρουσιάζει τις ερωτήσεις της έρευνας, μαζί με λεπτομερείς επεξηγήσεις για κάθε απάντηση και τα αντίστοιχα σημεία που έχουν δοθεί. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη σαφήνεια τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τους ψηφοφόρους διευκρινίζοντας γιατί οι επιλεγμένες απαντήσεις ευθυγραμμίζονται περισσότερο με την επιλογή και την ελευθερία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι να υπογραμμίσουμε τα οφέλη των πολιτικών σε αρμονία με αυτές τις απαντήσεις για τους καταναλωτές. Η μεθοδολογία περιλάμβανε μια απλή έρευνα πολλαπλών επιλογών που αντιμετωπίζει βασικές ανησυχίες για τους ευρωπαίους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού, του κόστους κινητικότητας, της καινοτομίας, της βιωσιμότητας του εφοδιασμού τροφίμων, της ελευθερίας των καταναλωτών, των πολιτικών μείωσης της βλάβης, της ψηφιακής ελευθερίας και του εμπορίου.

Ε1:

Προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ για το 2030, θα χρειαστεί να φτάσουμε σε 100% πηγές ενέργειας ουδέτερες από άνθρακα. Πώς πρέπει να επιτευχθεί αυτό;

ΕΝΑ

Κρατικές επιχορηγήσεις

0

Πόντοι

σι

Ιδιωτικές επενδύσεις από ευρωπαϊκούς οίκους

5

Πόντοι

ντο

Ιδιωτικές επενδύσεις από χώρες του εξωτερικού

5

Πόντοι

ρε

Τόσο το Β όσο και το Γ

10

Πόντοι

Είναι σημαντικό να εξεταστεί η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 για την επίτευξη πηγών ενέργειας ουδέτερες από άνθρακα 100%. Ένας υποστηρικτής της επιλογής των καταναλωτών θα αναγνώριζε ότι η προώθηση του ανταγωνισμού και η υιοθέτηση μιας ελεύθερης αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αφθονίας και της οικονομικής προσιτότητας στη ζωή των καταναλωτών. Οι υποψήφιοι που επέλεξαν «Θυγατρικές A-State» δεν έλαβαν βαθμούς για αυτήν την ερώτηση, επειδή οι κρατικές εταιρείες τείνουν να είναι λιγότερο αποτελεσματικές, να επιβαρύνονται από τη γραφειοκρατία και συχνά παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες κατώτερης ποιότητας με υψηλότερο κόστος. Επιπλέον, αυτές οι κρατικές οντότητες βασίζονται στα χρήματα των φορολογουμένων, συμβάλλοντας σε αναποτελεσματικότητα και επιβάλλοντας πρόσθετα οικονομικά βάρη στους καταναλωτές μέσω της φορολογίας.

Η βέλτιστη διαδρομή για την επίτευξη πηγών ενέργειας ουδέτερης από άνθρακα 100% βρίσκεται στις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι υποψήφιοι που επέλεξαν «Β-Ιδιωτικές επενδύσεις από ευρωπαϊκές εταιρείες» ή «Γ-Ιδιωτικές επενδύσεις από ξένες χώρες» κέρδισαν 5 βαθμούς για τις απαντήσεις τους. Η πιο αξιέπαινη απάντηση, ωστόσο, είναι «D-Both B και C», που συγκέντρωσε 10 βαθμούς. Αυτή η βαθμολογία υπογραμμίζει τη σημασία του συνδυασμού ιδιωτικών επενδύσεων τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και από ξένους φορείς ως την πιο βιώσιμη στρατηγική για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων για το κλίμα έως το 2030.

Ε2:

Προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ για το 2030 και να διατηρηθεί η οικονομική προσιτότητα σε σχέση με το κόστος της βενζίνης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να αναγκάσουν τα κράτη μέλη να:

ΕΝΑ

Χαμηλότεροι φόροι βενζίνης

10

Πόντοι

σι

Αύξηση των φόρων της βενζίνης

0

Πόντοι

ντο

Προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων

0

Πόντοι

ρε

Τόσο το Β όσο και το Γ

0

Πόντοι

Από την οπτική γωνία της επιλογής των καταναλωτών και της ελευθερίας των καταναλωτών, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των πολιτικών στην αγοραστική δύναμη και την ελευθερία επιλογής των ατόμων. Οι φόροι της βενζίνης επηρεάζουν άμεσα το κόστος των καυσίμων, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την ικανότητα των καταναλωτών να αντέξουν οικονομικά τις μεταφορές και άλλα αγαθά και υπηρεσίες που εξαρτώνται από τις τιμές των καυσίμων. Η μείωση των φόρων της βενζίνης ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της επιλογής των καταναλωτών, επιτρέποντας στα άτομα να αποφασίζουν με βάση τις προτιμήσεις και τις οικονομικές τους συνθήκες. Προωθεί την οικονομική προσιτότητα μειώνοντας την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών, ιδιαίτερα εκείνων με χαμηλότερα εισοδήματα που μπορεί να επηρεαστούν δυσανάλογα από το υψηλότερο κόστος καυσίμων. Επιπλέον, οι χαμηλότεροι φόροι δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς όπου οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των βενζινοκίνητων οχημάτων και εναλλακτικών, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι υποψήφιοι που επέλεξαν «Α. Χαμηλότεροι φόροι βενζίνης» αναγνωρίζουν τη σημασία της εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών στόχων με την οικονομική προσιτότητα των καταναλωτών και την ελευθερία επιλογής. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να προωθήσουν μια πιο δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση δίνοντας προτεραιότητα σε μέτρα που ελαχιστοποιούν την οικονομική πίεση στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα προωθούν τους στόχους για το κλίμα.

Ε3:

Για την προώθηση της οικονομικής προσιτότητας και της βιωσιμότητας της ενέργειας, ποια τεχνολογία πρέπει να προωθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ;

ΕΝΑ

Πυρηνικός

5

Πόντοι

σι

Υδρογόνο

0

Πόντοι

ντο

Αιολικός και ηλιακός

0

Πόντοι

ρε

Ολα τα παραπανω

10

Πόντοι

Η προώθηση διαφορετικών ενεργειακών τεχνολογιών προσφέρει στα άτομα περισσότερες επιλογές και ευελιξία στην κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική προσιτότητα και τη βιωσιμότητα.

Επιλέγοντας «Δ. Όλα τα παραπάνω» αναγνωρίζει τη σημασία της εξέτασης πολλαπλών οδών για την επίτευξη ενεργειακής προσιτότητας και βιωσιμότητας. Η πυρηνική ενέργεια παρέχει μια αξιόπιστη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, προσφέροντας σταθερότητα στο ενεργειακό δίκτυο και μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η τεχνολογία υδρογόνου παρέχει πιθανές λύσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, συμβάλλοντας στις προσπάθειες απανθρακοποίησης. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια αντιπροσωπεύουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και στον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με την προώθηση αυτών των τεχνολογιών, τα κράτη μέλη της ΕΕ δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές με βάση τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις τοπικές συνθήκες. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα, μειώνοντας το κόστος και προάγοντας την τεχνολογική ανάπτυξη. Επιπλέον, ένα ποικίλο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια μειώνοντας την εξάρτηση από οποιαδήποτε μεμονωμένη πηγή ενέργειας ή τεχνολογία.

Ε4:

Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ;

ΕΝΑ

Την ασφάλεια των τροφίμων

0

Πόντοι

σι

Ανθρώπινα δικαιώματα

0

Πόντοι

ντο

Συνολική οικονομική ευημερία

10

Πόντοι

ρε

Εργατικά δικαιώματα

0

Πόντοι

Από την οπτική γωνία της επιλογής των καταναλωτών και της ελευθερίας των καταναλωτών, ο πρωταρχικός στόχος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της συνολικής οικονομικής ευημερίας. Οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών διευκολύνουν την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ χωρών, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα της αγοράς, ωφελώντας τελικά τους καταναλωτές προσφέροντάς τους μια ευρύτερη ποικιλία προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Επιλέγοντας «C. Συνολική οικονομική ευημερία» αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο του ελεύθερου εμπορίου στην προώθηση της ευημερίας και της επιλογής των καταναλωτών. Με τη μείωση των εμπορικών φραγμών και την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών επιτρέπουν στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγονται πιο αποτελεσματικά στο εξωτερικό. Αυτό τονώνει την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ε5:

Ποιος πρέπει να είναι ο απώτερος στόχος της ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ;

ΕΝΑ

Προώθηση της καινοτομίας

10

Πόντοι

σι

Δημιουργία περισσότερων ευρωπαϊκών εταιρειών

0

Πόντοι

ντο

Προστατέψτε τα δεδομένα και την ασφάλεια των χρηστών

5

Πόντοι

ρε

Άμυνα ενάντια στον ξένο ανταγωνισμό

0

Πόντοι

Ο απώτερος στόχος της ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι η προώθηση της καινοτομίας. Η καινοτομία οδηγεί την τεχνολογική πρόοδο, ενισχύει τον ανταγωνισμό και διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών εισάγοντας νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα.

Επιλέγοντας «Α. Προώθηση της καινοτομίας» αναγνωρίζει το μετασχηματιστικό δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της ζωής των καταναλωτών και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Με την προώθηση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία, η ψηφιακή πολιτική της ΕΕ μπορεί να τονώσει την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής που ωφελούν τους καταναλωτές σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας. Η προτεραιότητα στην καινοτομία διασφαλίζει ότι η ψηφιακή πολιτική της ΕΕ μεγιστοποιεί την ευημερία των καταναλωτών προωθώντας την τεχνολογική πρόοδο και διευρύνοντας το φάσμα των επιλογών που διατίθενται στους καταναλωτές στην ψηφιακή αγορά.

Ε6:

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να προωθήσουν νέες τεχνολογίες που μειώνουν τις βλάβες, όπως άτμισμα, συσκευές που δεν καίγονται με θερμότητα και σακούλες νικοτίνης

ΕΝΑ

Συμφωνώ απολύτως

10

Πόντοι

σι

Συμφωνώ

5

Πόντοι

ντο

Διαφωνώ

0

Πόντοι

ρε

Διαφωνώ έντονα

0

Πόντοι

Η προώθηση νέων τεχνολογιών μείωσης της βλάβης ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του σχεδίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου, προσφέροντας στους καταναλωτές εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού. Αυτές οι τεχνολογίες, όπως το άτμισμα, οι συσκευές που δεν καίγονται με θερμότητα και οι θήκες νικοτίνης, έχουν δείξει δυνατότητες μείωσης της βλάβης που σχετίζεται με το κάπνισμα παρέχοντας ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

Επιλέγοντας «Α. Συμφωνώ απόλυτα» αναγνωρίζει τη σημασία της ενδυνάμωσης των καταναλωτών με πληροφορίες και επιλογές για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας τους. Με την προώθηση τεχνολογιών που μειώνουν τις βλάβες, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να υποστηρίξουν τους καπνιστές που επιθυμούν να κόψουν ή να μειώσουν την κατανάλωση καπνού, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία που συνδέονται με το κάπνισμα. Η ιεράρχηση αυτών των τεχνολογιών ευθυγραμμίζεται με την ελευθερία των καταναλωτών, παρέχοντας στους καπνιστές βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και υποστηρίζοντας την αυτονομία τους στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την υγεία τους. 

Ε7:

Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να προωθήσουν περισσότερους δημόσιους πόρους όπως το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ;

ΕΝΑ

Συμφωνώ απολύτως

0

Πόντοι

σι

Συμφωνώ

0

Πόντοι

ντο

Διαφωνώ

5

Πόντοι

ρε

Διαφωνώ έντονα

10

Πόντοι

Η προώθηση περισσότερων δημόσιων πόρων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ για τη μείωση του πληθωρισμού μπορεί να είναι αναποτελεσματική και θα μπορούσε ενδεχομένως να επιδεινώσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η διοχέτευση μεγάλων ποσών δημόσιων κεφαλαίων στην οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κρατικών δαπανών, που μπορεί να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό ενισχύοντας τη ζήτηση χωρίς αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Επιλέγοντας «Δ. Διαφωνώ κάθετα» αντικατοπτρίζει την κατανόηση των πιθανών συνεπειών των επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών στον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε δημόσιους πόρους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα που προωθούν τη σταθερότητα των τιμών, όπως η συνετή νομισματική πολιτική και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Απορρίπτοντας την προώθηση πρόσθετων δημόσιων πόρων για τη μείωση του πληθωρισμού, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστατεύουν τους καταναλωτές από τις δυσμενείς επιπτώσεις της αύξησης των τιμών. 

Ε8:

Η εσωτερική ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε θετικό αντίκτυπο στην προώθηση της ελευθερίας των καταναλωτών

ΕΝΑ

Συμφωνώ απολύτως

10

Πόντοι

σι

Συμφωνώ

5

Πόντοι

ντο

Διαφωνώ

0

Πόντοι

ρε

Διαφωνώ έντονα

0

Πόντοι

Η εσωτερική ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ελευθερίας των καταναλωτών με την άρση των εμπορικών φραγμών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την επέκταση των επιλογών των καταναλωτών στα κράτη μέλη.

Επιλέγοντας «Α. Συμφωνώ απόλυτα» αναγνωρίζει τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της ενιαίας αγοράς στην ευημερία των καταναλωτών. Διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων, η ενιαία αγορά έχει δημιουργήσει ένα πιο ολοκληρωμένο και δυναμικό οικονομικό περιβάλλον όπου οι καταναλωτές απολαμβάνουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, η ενιαία αγορά οδήγησε σε βελτιώσεις στην ποιότητα των προϊόντων, την οικονομική προσιτότητα και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ενισχύοντας έτσι την ελευθερία των καταναλωτών εντός της ΕΕ.

Ε9:

Ο στόχος μιας ενοποιημένης εσωτερικής ενιαίας αγοράς της ΕΕ θα πρέπει να είναι ο ανοιχτός ανταγωνισμός πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών

ΕΝΑ

Συμφωνώ απολύτως

10

Πόντοι

σι

Συμφωνώ

5

Πόντοι

ντο

Διαφωνώ

0

Πόντοι

ρε

Διαφωνώ έντονα

0

Πόντοι

Ο ανοιχτός ανταγωνισμός πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος μιας ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Η άρση των φραγμών στο εμπόριο και η προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ προωθούν τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την ευημερία των καταναλωτών.

Επιλέγοντας «Α. Συμφωνώ απόλυτα» αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για τον ελεύθερο ανταγωνισμό της αγοράς και την επιλογή των καταναλωτών. Διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνίζονται ελεύθερα και δίκαια διασυνοριακά, η εσωτερική ενιαία αγορά της ΕΕ μεγιστοποιεί τα οφέλη των καταναλωτών προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη σειρά αγαθών και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Με την προώθηση ενός περιβάλλοντος όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν και οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά και να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Q10:

Προκειμένου να προωθηθεί η επισιτιστική ασφάλεια και η οικονομική προσιτότητα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει

ΕΝΑ

Νομιμοποίηση των ΓΤΟ

10

Πόντοι

σι

Προώθηση της βιολογικής γεωργίας

0

Πόντοι

ντο

Μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων

5

Πόντοι

ρε

Απαγόρευση φυτοφαρμάκων

0

Πόντοι

Η νομιμοποίηση των ΓΤΟ μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της οικονομικής προσιτότητας, ενισχύοντας την αγροτική παραγωγικότητα, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες και μειώνοντας το κόστος παραγωγής.

Επιλέγοντας «Α. Νομιμοποίηση ΓΤΟ» αναγνωρίζει τα πιθανά οφέλη της βιοτεχνολογίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της επισιτιστικής ασφάλειας. Οι ΓΤΟ έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, να βελτιώσουν το θρεπτικό περιεχόμενο και να μειώσουν την ανάγκη για χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής και συμβάλλοντας σε πιο προσιτές τιμές τροφίμων για τους καταναλωτές. Αγκαλιάζοντας την καινοτομία στη γεωργία, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να υποστηρίξουν τις επιλογές των καταναλωτών και να προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές παραγωγής τροφίμων που ενισχύουν τόσο την επισιτιστική ασφάλεια όσο και την οικονομική προσιτότητα.

Ε11:

Για να είναι προετοιμασμένη για την επόμενη παγκόσμια πανδημία, η ΕΕ θα πρέπει

ΕΝΑ

Προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

10

Πόντοι

σι

Μειώστε τη διάρκεια προστασίας των φαρμάκων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

0

Πόντοι

ντο

Πιέστε για μια ενιαία τιμή για κάθε φάρμακο σε ολόκληρη την ΕΕ

0

Πόντοι

ρε

Δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού συστήματος υγείας

0

Πόντοι

Από την οπτική γωνία της επιλογής των καταναλωτών και της ελευθερίας των καταναλωτών, η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για την παροχή κινήτρων για καινοτομία και τη διασφάλιση έγκαιρης πρόσβασης σε σωτήριες ιατρικές θεραπείες και τεχνολογίες κατά τη διάρκεια παγκόσμιων πανδημιών.

Επιλέγοντας «Α. Προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας» αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην προώθηση της ιατρικής καινοτομίας και έρευνας. Η ισχυρή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δίνει κίνητρα στις φαρμακευτικές εταιρείες και τους ερευνητές να επενδύσουν στην ανάπτυξη εμβολίων, θεραπειών και διαγνωστικών εργαλείων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Με τη διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η ΕΕ μπορεί να διασφαλίσει ότι οι καινοτόμοι ανταμείβονται για τη συνεισφορά τους και ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς, αποτελεσματικές και καινοτόμες λύσεις υγειονομικής περίθαλψης όταν αντιμετωπίζουν μελλοντικές πανδημίες.

elGreek