fbpx
Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Μάρτιος 6, 2024

Συνέντευξη με την υποψήφια ευρωβουλευτή Sarah Zickler

Ο υπεύθυνος κυβερνητικών υποθέσεων μας, Zoltan Kesz, πήρε πρόσφατα συνέντευξη από έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή από το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας για να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης, τις προτεινόμενες λύσεις τους στις τρέχουσες προκλήσεις και τη στάση τους σε βασικά ζητήματα πολιτικής.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΕ; 

«Η ΕΕ αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομίας της για τη διατήρηση των εταιρειών και την προσέλκυση επενδύσεων. Απαιτούνται επείγουσες ενέργειες, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Η σύγκρουση στην Ουκρανία διαταράσσει το εμπόριο και την ενέργεια, τονίζοντας την ανάγκη για κοινές στρατηγικές για την εξασφάλιση ενέργειας, την ενίσχυση της άμυνας και την εξασφάλιση οικονομικής ανθεκτικότητας. Η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια συνδέεται με την οικονομική σταθερότητα, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων κατά της παράνομης μετανάστευσης και την προώθηση νόμιμων οδών για τις ανάγκες εργασίας. Μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση με επίκεντρο την οικονομική ισχύ, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή είναι ζωτικής σημασίας μέσω στοχευμένων μέτρων ανάπτυξης, καινοτομίας και βιωσιμότητας».

Ποιο είναι το όραμά σας για την Ευρώπη την επόμενη δεκαετία;

Την επόμενη δεκαετία, οραματίζομαι μια ευημερούσα Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης και της ψηφιακής καινοτομίας. Στόχος μου είναι μια ανταγωνιστική, δυναμική και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, δίνοντας έμφαση σε μια ακμάζουσα πράσινη οικονομία, θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και προηγμένες ψηφιακές υποδομές. Η ειρήνη, η ασφάλεια, η ελευθερία και η ισότητα ευκαιριών είναι βασικές για την προώθηση της ατομικής ελευθερίας και των ίσων ευκαιριών για επιτυχία. Αυτό το όραμα περιλαμβάνει κορυφαία εκπαίδευση, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και οφέλη ψηφιακού μετασχηματισμού. Συνολικά, ο στόχος μου είναι μια ήπειρος που λάμπει με οικονομική δύναμη, βιωσιμότητα και ενότητα στην παγκόσμια σκηνή, υποστηρίζοντας τις δημοκρατικές αξίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, καινοτομώντας προστατεύοντας το περιβάλλον και δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία των πολιτών.

Πώς βλέπετε τον ρόλο της AI στο εγγύς μέλλον; Τι πιστεύετε να το ρυθμίσετε;

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα διαδραματίσει έναν μετασχηματιστικό ρόλο σύντομα οδηγώντας τις καινοτομίες και συμβάλλοντας σε κέρδη αποδοτικότητας σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, η επιδίωξη μιας ισορροπημένης προσέγγισης για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή της συμμορφώνονται με τα ηθικά πρότυπα, προστατεύουν το απόρρητο και δεν δημιουργούν νέες ανισότητες. Υποστηρίζω την έξυπνη ρύθμιση που προωθεί την καινοτομία, καθορίζοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για ηθικά ζητήματα, προστασία δεδομένων και ασφάλεια».

Πώς επωφελείται η Ευρώπη από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών;

«Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου προσφέρουν στην Ευρώπη πολυάριθμα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νέες αγορές, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ενισχύουν επίσης την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών παρέχοντας πρόσβαση σε πρώτες ύλες και εξαρτήματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτές οι συμφωνίες να περιλαμβάνουν δίκαιους όρους για όλα τα μέρη και να μην υπονομεύουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα».

Πολλοί πολιτικοί μιλούν για ενεργειακή διαφοροποίηση. Ποια είναι η ιδανική λύση κατά τη γνώμη σας;

«Ο βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός είναι ζωτικής σημασίας για την ανεξαρτησία της Ευρώπης και την προστασία του περιβάλλοντος. Το όραμά μου περιλαμβάνει την αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική, η ηλιακή ενέργεια και το υδρογόνο και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Τα έξυπνα δίκτυα είναι απαραίτητα για την ευέλικτη διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας την εξωτερική εξάρτηση και ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ. Αναγνωρίζοντας τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας, τονίζω την τήρηση αυστηρών προτύπων ασφάλειας και περιβάλλοντος για την αξιόπιστη συνεισφορά της με χαμηλές εκπομπές άνθρακα σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μείγμα».

Ποιο προτιμάτε και γιατί; Καινοτομία εναντίον ρύθμισης;

«Η καινοτομία και η ρύθμιση δεν είναι αντίθετα, αλλά μπορούν να πάνε χέρι-χέρι. Η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση πολλών από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ενώ η ρύθμιση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι νέες τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργούν προς το συμφέρον της κοινωνίας. Η καλά μελετημένη ρύθμιση μπορεί να καθοδηγήσει και να προωθήσει τις καινοτομίες με τη θέσπιση σαφών πλαισίων παρέχοντας παράλληλα προστασία των καταναλωτών και δίκαιες συνθήκες αγοράς».

Τι ανησυχούν οι ψηφοφόροι σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

«Οι ψηφοφόροι ανησυχούν πρωτίστως για την ασφάλεια, την οικονομία και τη μετανάστευση. Η ενισχυμένη συνεργασία, μια σταθερή αμυντική στρατηγική και τα ολοκληρωμένα μέτρα απειλής στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών - οι οικονομικές ανησυχίες επικεντρώνονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας εν μέσω ψηφιοποίησης και διαρθρωτικών αλλαγών. Η προώθηση της καινοτομίας, η υποστήριξη των ΜΜΕ και η διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας αποτελούν προτεραιότητες. Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για τον εξοπλισμό του εργατικού δυναμικού για οικονομικές βάρδιες. Η αντιμετώπιση των ανησυχιών περιλαμβάνει μια ρυθμιζόμενη μεταναστευτική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των συνόρων και τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις. Οι νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις οικονομικές ανάγκες χωρίς να υπερβαίνουν τις δυνατότητες των κρατών μελών. Οι ελλείψεις κατοικιών ενισχύουν την κοινωνική ανισότητα, ειδικά στις αστικές περιοχές. Οι λύσεις περιλαμβάνουν την επένδυση σε οικονομικά προσιτή στέγαση, την προώθηση της καινοτόμου αξιοποίησης του χώρου και την ενίσχυση της κοινωνικής στέγασης, καταπολεμώντας παράλληλα την κερδοσκοπία της αγοράς για ευρεία πρόσβαση σε επαρκή και οικονομικά προσιτή στέγαση».

Πιστεύετε ότι είναι συνετό να δεχτούμε περισσότερες χώρες στην Ένωση;

«Η επέκταση της ΕΕ μπορεί να είναι λογική εάν τα νέα μέλη συμμερίζονται τις δημοκρατικές αξίες της Ένωσης, συμβάλλουν στην οικονομική ισχύ και είναι πρόθυμα να υιοθετήσουν νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, κάθε διαδικασία επέκτασης θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι τα υπάρχοντα και τα πιθανά νέα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν από την επέκταση χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά η θεσμική ικανότητα της ΕΕ».

elGreek